Studija: Otrovne čestice koje se jednom udahnu mogu da dođu direktno do mozga

Podeli:
Izvor: Shutterstock

Zagađenje vazduha ne utiče samo na zdravlje vaših pluća i srca. Nedavna istraživanja su otkrila da sitne čestice takođe mogu da prouzrokuju oštećenje mozga, a naučnici misle da su konačno shvatili kako.

U modelima miševa, čini se da ultra-fine čestice iz vazduha mogu da uđu u pluća, prodru u krvotok i na kraju završe u mozgu, piše Science alert.

Jednom kada su toksini dopru u neurološko tkivo, imunološkom sistemu je mnogo teže da ih očisti. U stvari, autori su otkrili da se čestice iz vazduha zadržavaju u mozgu duže nego u bilo kom drugom organu u telu miša.

Povezane vesti

Još nije jasno da li isti putevi postoje kod ljudi, ali nalazi ukazuju na to da, ako su čestice dovoljno male, mogu da prođu kroz krvno-moždanu barijeru – kontrolnu tačku koja obično sprečava opasne rastvorene supstance i druge štetne komponente u krvi da stignu do centralnog nervnog sistem.

Krvno-moždana barijera koja propušta krv je bila povezana sa kognitivnim oštećenjem i ranije, ali trenutna studija je jedna od prvih koja pokazuje zagađivače vazduha koji se kriju od „granične patrole“ mozga.

Ranije su naučnici mislili da fine čestice ne mogu da prođu kroz krvno-moždanu barijeru. Umesto toga, smatralo se da su čestice dospele do mozga preko nosa ili nervnih ćelija creva, koje su direktno povezane sa centralnim nervnim sistemom.

„Ovaj rad baca novo svetlo na vezu između udisanja čestica i načina na koji se one kasnije kreću po telu“, objašnjava nanonaučnik za životnu sredinu Iseult Linč sa Univerziteta u Birmingemu u Velikoj Britaniji.

Danas se mnogo više zna o tome kako zagađenje vazduha utiče na kardiovaskularni sistem nego na centralni nervni sistem.

Poslednjih godina, međutim, hronična izloženost zagađenju vazduha u velikim gradovima bila je povezana za neuroinflamacijom i kognitivnim padom, čak i kod mladih ljudi. Neka oštećenja izgledaju slično Alchajmerovoj bolesti, koja je takođe povezana sa krvno-moždanom barijerom koja propušta.

Kada su analizirali cerebrospinalnu tečnost 25 ljudi izloženih hroničnom zagađenju vazduha, istraživači su pronašli dokaze (u oko trećini grupe) čestica koje su opasni zagađivači vazduha, uključujući gvožđe, kalcijum i anataz titanijum dioksid.

Nalazi sugerišu da toksičan vazduh na neki način ulazi u tečnost koja oblaže naše mozgove.

Da bi dalje testirali ovu ideju, istraživači su se okrenuli miševima.

Kada su čestice ugljenika i čestice titanijum dioksida ubrizgane direktno u pluća, potpuno zaobilazeći nos, autori su otkrili da su toksini došli do mozga miševa putem cirkulišuće krvi.

„Zapanjujuće“, primećuju autori, „struktura (krvno-moždane barijere) je oštećena“, a to je omogućilo veći prodor za otprilike 20 odsto. U nekoliko rezova moždanog tkiva miša, toksične čestice su pronađene unutar i van krvnih sudova u blizini krvno-moždane barijere.

U petrijevoj posudi, autori su takođe pokazali direktnu translokaciju ultra-finih čestica kroz ćelije koje čine krvno-moždanu barijeru.

U međuvremenu, miševi koji nisu bili izloženi zagađivačima iz vazduha nisu pokazali nikakve dokaze o toksinima u njihovom moždanom tkivu.

Kod onih koji su bili izloženi, autori su primetili eksponencijalni pad zagađivača iz vazduha iz svih organa mišjeg tela nakon otprilike jednog dana, ali mozak je sporije izlučivao toksine.

„Ovi nalazi, nude niz dokaza rizika od zagađenja česticama za (centralni nervni sistem) i  razjašnjavanje puta izloženosti egzogenim česticama od udisanja do mozga“, pišu autori.

Kako dodaju, potreban je direktniji dokaz o izloženosti i putevima transporta sitnih čestica iz okoline od udisanja kroz krvotok i oštećenja (krvno-moždane barijere) u mozgu, što garantuje dalju detaljnu istragu, uključujući epidemiološke studije, u budućnosti.

Studija je objavljena u Proceedings of the National Academi of Sciences.

Komentari

Vaš komentar