Studija: Kombinacija lekova za karcinom prostate produžava život obolelima

Zdravlje 21. sep 202110:43
Izvor: Shutterstock

Novo kombinovanje lekova koji se već koriste u lečenju karcinoma prostate može da produži život pacijentima obolelima od te bolesti, pokazalo je istraživanje.

Rezultati istraživanja, u sklopu kojih su se kombinovali već poznati lekovi, pozdravila je britanska dobrotvorna organizacija „Prostate Cancer UK“ koja je izrazila želju da takav način lečenja što pre postane dostupan i unutar britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Povezane vesti

Jedno istraživanje pokazalo je da uzimanje kombinacije tri poznata leka omogućava dodatne 2,5 godine života bez napredovanja bolesti kod pacijenata sa metastatskim oblikom karcinoma prostate, kao i da lekovi produžavaju život pacijenata za otprilike godinu i po dana.

Studijom pod nazivom „Peace-1“ otkriveno je da je kod pacijenata koji su uzimali abirateron acetat i prednizon (AAP) uz lek docetaksel i kod kojih se primenjivala terapija deprivacije androgena (ADT) uočeno dodatno smanjenje rizika od smrtnog ishoda za 25 odsto u  poređenju sa onima koji su koristili samo dva leka.

Glavni autor studije Karim Fizazi, profesor onkologije na „Paris-Saclay University“, objasnio je da je ovo prvo istraživanje koje ukazuje na to da bi nekim pacijentima trebalo ponuditi „terapiju koja uklučuje tri leka“, posebno onima sa najagresivnijim oblikom karcinoma prostate.

Dodao je da su nuspojave ovakve kombinacije lekova bile „uglavnom blage, sa vrlo retkim težim nuspojavama“.

„Prvi put takvi pacijenti mogu da očekuju ​​da će živeti i više od pet godina, dok je pre 2015. njihovo prosjčno preživljavanje bilo kraće od tri godine“, istakao je Fizazi.

„Do 2022. godine sva tri leka će biti dostupna u obliku generičkih lekova, što znači da će biti dostupni pacijentima u celom svetu.“

Dr Metju Hobs, direktor istraživanja u organizaciji „Prostate Cancer UK“, rekao je da se studija „Peace-1“ nadovezuje na napredak koji je već postignut u ovom području medicine „i upućuje na to da se kombinovanjem nekoliko lekova pacijentima može omogućiti i do 18 dodatnih meseci života“.

„Nova saznanja će značiti veliku razliku za obolele od agresivnog karcinoma prostate, a ako konačni rezultati studije potvrde pomenute nalaze, tražićemo od NHS da što pre odobri ovakvu kombinaciju lekova“, rekao je Hobs.

Drugo istraživanje, poznato pod nazivom „Stampede“, bilo je fokusirano na nemetastatski, ali visokorizičan karcinom prostate.

Utvrđeno je da je u roku od šest godina kod muškaraca na standardnoj terapiji i terapiji AAP-om tokom dvogodišnjeg perioda uočeno poboljšanje u stopi preživljavanja bez pojave metastaza od 82 odsto u odnosu na ranijih 69 odsto.

Primećeno je i poboljšanje u ukupnoj stopi preživljavanja pacijenata od 86 odsto u odnosu na prethodnih 77 odsto, kao i poboljšanje specifičnog preživljavanja od karcinoma prostate od 93 dosto u odnosu na prethodnih 85 odsto – u poređenju sa primenom standardnog načina lečenja.

„Novi rezultati studije upućuju na to da davanje abiraterona pacijentima koji boluju od agresivnog lokaliziranog karcinoma prostate mogu da spreče negativan razvoj bolesti, istovremeno smanjujući rizik od smrti od karcinoma prostate u šest godina za više od polovine pacijenata“, rekao je Hobs.

Abirateron će od sada za obolele od karcinoma prostate biti dostupan i putem NHS.

Rezultati studija predstavljeni su na kongresu Evropskog Udruženja za medicinsku onkologiju (ESMO) 2021.

Komentari

Vaš komentar