CDC: Rano otkrivanje autizma kod dece je poboljšano, ali razlike u praksi ostaju

Zdravlje 03. dec. 202114:15
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Rano otkrivanje autizma kod dece je poboljšano, ali postoje razlike u praksi za identifikaciju i dijagnostikovanje stanja, prema studijama koje su objavili američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Deca rođena 2014. imala su 50 dsto veću verovatnoću da dobiju dijagnozu autizma ili specijalno obrazovanje do četvrte godine od one rođene 2010.

Povezane vesti

Rano otkrivanje moglo bi da pomogne u poboljšanju pristupa merama intervencije i može da pomogne u poboljšanju razvojnih ishoda, smatraju istraživači, prenosi CNN.

„Značajan napredak u ranoj identifikaciji je dobra vest jer što se ranije kod dece identifikuje autizam, to pre mogu da budu povezana sa uslugama i podrškom“, rekla je dr Karen Remli, direktorka Nacionalnog centra CDC za urođene defekte i smetnje u razvoju i dodala:

„Pristup ovim uslugama u mlađem uzrastu može da pomognu deci da budu bolja u školi i imaju bolji kvalitet života“.

Oko 2,3 odsto osmogodišnjaka je 2018. godine identifikovano sa poremećajem iz spektra autizma, prema jednoj od studija CDC. Prevalencija je bila oko četiri puta veća među dečacima nego među devojčicama, ali slična u većini rasnih i etničkih grupa.

Iako je rano otkrivanje poboljšano, autizam je bio manje uobičajen među četvorogodišnjacima u 2018. nego među osmogodišnjacima, čak i kada se uzimaju u obzir sumnjivi slučajevi, pokazala je druga studija CDC.

To znači da mnoga deca kojoj će kasnije biti dijagnostikovan autizam nemaju dokumentovanu zabrinutost pre četvrte godine, prema istraživačima.

Istraživači primećuju da postoje napori da se promoviše rana identifikacija u ovoj oblasti, sa jednim programom koji je obučio stotine pedijatara da koriste ispite za pregled dece i preporučuju evaluaciju po potrebi.

Generalno, veća je verovatnoća da će deca koja imaju intelektualne poteškoće ranije dobiti dijagnozu autizma. Prema istraživačima, ovaj nalaz ukazuje na potrebu da se bolje otkriju i procene razvojni problemi van kognitivnih sposobnosti.

Smatralo se da dete ima intelektualnu ometenost ako je njegov koeficijent inteligencije bio 70 ili niži ili ako je to eksplicitno navedeno tokom ispita.

Ovo posebno važi za decu crne rase. Čak i do osme godina, više od polovine dece koja pripadaju ovoj rasi sa dijagnozom autizma takođe je imalo intelektualnu ometenost, u poređenju sa 35 odsto osmogodišnjaka sa autizmom u celini.

Niski IQ rezultati su takođe bili češći među latinoameričkom decom sa dijagnozom autizma nego belom decom.

Za ove studije, istraživači CDC analizirali su podatke iz 2018. za dve grupe dece: onu rođenu 2010. koja su napunila osam godina 2018. i ona rođena 2014. koja su napunila četiri godine 2018.

Podaci su prikupljeni od zajednica u 11 država koje učestvuju u  Mreži za praćenje razvojnih smetnji.

Najnoviji podaci pokazuju dokaze o promeni obrazaca u identifikaciji autizma kod dece prema rasi i socioekonomskom statusu.

U 2018. godini, više zajednica je videlo veće stope prevalencije među crnom i latinoameričkom decom nego belom decom u prethodnim godinama. Zajednice sa nižim srednjim prihodom domaćinstva takođe su zabeležile veće kumulativne stope dijagnoza poremećaja iz spektra autizma do četvrte godine.

„Ovi nalazi bi mogli da ukažu na poboljšanja u identifikaciji poremećaja iz spektra autizma (ASD) među istorijski nedovoljno opserviranim populacijama“, napisali su istraživači.

Istraživači primećuju da je veličina uzorka ograničena na 11 zajednica koje učestvuju i da možda neće biti široko reprezentativna. Takođe, prakse i politike se razlikuju po zajednici, kao i karakteristike analizirane populacije, što može doprineti varijabilnosti u nalazima.

Komentari

Vaš komentar