U Srbiji se svake godine registruje više od 300 dece sa nekom vrstom maligniteta

Zdravlje 15. feb. 202008:04 > 08:07
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Međunarodni dan dece obolele od karcinoma ustanovljen je 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od karcinoma. U Srbiji se ovaj dan obeležava od 2013. godine svakog 15. februara.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi oko 300.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina.

Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu bile su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor.

Rana i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece, praćena efektivnim lečenjem, treba da bude cilj uspešnog pristupa u kontroli ovih bolesti.

U Srbiji karcinom kod dece i adolescenata čini oko 0,7 odsto u strukturi obolevanja od svih malignih bolesti.

Svake godine u Srbiji se registruje oko 315 dece, oba pola između 0 i 19 godina, sa nekom vrstom maligniteta. Kao i u većini zemalja u razvoju i u Srbiji, gotovo dve trećine novoobolele dece je uzrasta do 15 godina.

Tri grupe bolesti, uključujući leukemiju, tumore mozga i limfome čine najčešće maligne bolesti u detinjstvu. Ove tri grupe malignih oboljenja čine gotovo polovinu svih maligniteta u detinjstvu.

Najčešći uzrok smrti u detinjstvu u Srbiji su leukemije, limfomi i tumori mozga. U proseku svake godine, 48 dece starosti od 0 do 19 godina izgubi bitku sa ovom bolesti.

U strukturi umiranja od svih malignih bolesti dve trećine umrle dece je bilo u uzrastu do 15 godina. Najčešći razlog smrtnog ishoda kod dece u uzrastu do 15 godina su tumori mozga sa 52,9 odsto, leukemije sa 41,2 odsto i limfomi sa 17,6 odsto.

U uzrastu od 0 do 19 godina, u strukturi umiranja, najčešći uzrok smrti od maligniteta su tumori mozga sa 40,4 odsto, leukemije sa 30,8 odsto i limfomi sa 15,4 odsto.

Uspeh izlečenja karcinoma kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta, stopa preživljavanja dostiže čak 84 odsto. Važno je napomenuti da je ona u porastu i u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse, ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Slogan ovogodišnje kampanje – „BEZ GRANICA“ Zajedno. Mogućnost. Budućnost. Izlečenje. Snaga. šalje snažnu poruku društvu u celini, koja naglašava sve one činioce koji mogu doprineti podizanju svesti o malignim bolestima u dečjem uzrastu, i posledično stvaranju podrške naporima u kontroli ovih bolesti.