Zaštitnik pokrenuo kontrolu Centra za socijalni rad zbog zlostavljanja devojčice

Vesti 14. jun 202214:26
Izvor: N1

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu medijskih informacija o postojanju sumnje da su trogodišnju devojčicu iz Novog Sada seksualno zlostavljali otac i deda, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku.

Zaštitnik građana je, kako je saopšteno iz njegove Kancelarije, od Centra za socijalni rad (CSR) zatražio da ga obavesti o preduzetim aktivnostima i merama povodom tog slučaja najkasnije u roku od 15 dana.

Od pokrajinskog sekretarijata zatražio da izvrši stručni nadzor nad radom CSR Novi Sad povodom postupanja organa starateljstva u konkretnom slučaju i o rezultatima nadzora obavesti Zaštitnika građana najkasnije u roku od 15 dana od prijema dopisa.

Kako su mediji objavili, majka je prijavila policiji oca i dedu deteta za seksualno zlostavljanje. Otac je posle prijave dobio zabranu prilaska i komuniciranja, a pošto nije utvrđena osnovana sumnja za seksualno zlostavljanje od strane oca Centar za socijalni rad je ponovo uspostavio kontakt deteta sa ocem. Advokatica majke tvrdi da se posle ponovnog uspostavljanja kontakta vratilo regresivno ponašanje deteta.