Vujović: Izmenama Zakona o vodama omogućen zakup vodnog zemljišta pogodbom

Vesti 13. jul 202114:2220 komentara
Izvor: Tanjug/Jadranka Ilić

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je predloženim izmenama i dopunama Zakona o vodama "propisano da se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup i neposrednom pogodbom za plutajuće objekte koji su postavljeni na ovom zemljištu na teritoriji Beograda do dana stupanja na snagu ovog zakona".

„Ovim zakonom se propisuje da vodno zemljište u javnoj svojini koje se daje u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, a koje se nalazi na zaštićenom području ili području ekološke mreže, daje u zakup po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine“, rekla je Vujović u Skupštini Srbije.

Povezane vesti

Vujović je rekla da su, radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanje njihovih potreba predloženim izmenama i dopunama Zakona o vodama, pojedini poslovi iz nadležnosti Republike Srbije povereni Autonomnoj pokrajini, gradu Beogradu, jedinici lokalne samouprave i javnom vodoprivrednom preduzeću.

„Izmenama člana 10b Zakona o vodama propisuje se da se vodno zemljište izuzetno daje u zakup neposrednom pogodbom u slučajevima kada je to propisano posebnim zakonom, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje, direktnim, indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, izabranom izvođaču radova radi vađenja rečnih nanosa za potrebe izgradnje objekata od značaja za Republiku Srbiju, koji su na predlog Ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva određeni aktom Vlade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji“, rekla je ona.

Ona je dodala da se izmenama i dopunama Zakona o vodama produžava rok za određivanje granica vodnog zemljišta do 31.decembra 2023. godine.

„Predloženim promenama bi se obezbedio i upis vodnih objekata u javnoj svojini, u javni registar, katastar nepokretnosti kao građevinskih objekata“, rekla je Vujović.

Ona je rekla i da se predloženim izmenama i dopunama Zakon o vodama usaglašavaju rešanja iz ovog propisa sa odrebama zakona o opštem upravnom postupku, inspekcijskom nadzoru, prekršajima, zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o javnoj svojini.

Komentari

Vaš komentar