Usvojene izmene Kodeksa ponašanja poslanika i Zakona o sprečavanju korupcije

Vesti 23. sep. 202115:353 komentara
Podeli:
Skupstina grada, skupština, parlament, Skupština srbije
Izvor: Shutterstock

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Hilandara.

Kodeks ponašanja koji je usvojen u decembru prošle godine sada je izmenjen jer to sugerisali stručnjaci iz Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO) i iz OEBS-a, a odnose se na deo posvećan Etičkoj komisiji.

„Propisali smo sastav komisije i postupak za predlaganje kandidata. Komisiju će činiti tri redovna profesora univerziteta, a dva člana biće predstavnici službe Narodne skupštine“, rekao je u raspravi predsednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Aleksandar Martinović.

U predlogu izmena stoji da će komisija imati pravo da iskaže stav o kršenju kodeksa, i mada to neće biti obavezujuće za nadležni odbor, stav Etičke komisije biće objavljen na sajtu.

Novim izmenama uvodi se i novčana kazna za poslanike koji budu dobili opomenu, ili javnu opomenu za kršenje Kodeksa.

Prema dosadašnjem Kodeksu, u devet meseci primene opomenut je samo poslanik Srbislav Filipović i to pošto je bivši režim nazvao „fašistima i nacistima“.

Kada je reč o izmenama Zakona o sprečavanju korupcije, i to je, kako je rečeno u skupštini, jedan od neophodnih koraka ka ispunjavanju preporuka GRECO.

Sada su precizirane odredbe o korišćenju službenog položaja radi sticanja lične koristi, propisuju se dodatni uslovi za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, a proširuje se i krug pravnih lica koja imaju obavezu prijavljivanja podataka Agenciji.

Ministarka pravde Maja Popović objasnila je u načelnoj raspravi da se propisuje obavezna prijava gotovog novca, digitalne imovine i dragocenosti čija vrednost prelazi pet hiljada evra, a precizirana su i pravila za izricanje mera protiv javnih funkcionera koji povrede zakon.

Poslanici su danas usvojili i Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar kojim se ozakonjuje pomoć tom manastiru, a za njegovu obnovu i očuvanje od sada će se izdvajati novac iz budžeta Republike Srbije.

Komentari

Vaš komentar