Stalna potreba za novim hraniteljskim porodicama u Zrenjaninu

Vesti 17. maj. 202211:081 komentar
Podeli:
Beba, kolica, šetnja,
Izvor: Shutterstock

U Centru za socijalni rad Zrenjanin postoji kontinuirani problem smeštaja korisnika u hraniteljske porodice jer na evidenciji nema dovoljno hraniteljskih porodica.

Povezane vesti

Kako je u izveštaju o radu za prethodnu godinu pripremljenom za narednu sednicu Skupštine grada navela direktorka Centra Olivera Lisica, postoji stalna potreba za novim hraniteljskim porodicama jer ima još dece koja su ugrožena i potencijalno su za izmeštanje iz primarne porodice.

Lisica je ukazala da je u narednom periodu potrebno sprovoditi kampanju za popularizaciju hraniteljstva jer poslednje tri godine imaju smanjen broj zainteresovanih građana za hraniteljstvo.

Broj dece pod starateljstvom u 2021. godini nije znatno povećavan u odnosu na prethodnu godinu, bilo je 115 dece i mladih pod stalnim starateljstvom, od čega je 68 pod neposrednim starateljstvom radnika iz službe.

Kod jednog broja dece koja su na smeštaju u toku su sudski postupci za lišavanje roditeljskog prava roditelja, te će broj dece pod starateljstvom biti povećan.

U toku 2021. godine bilo je 97 dece pod privremenom starateljskom zaštitom. To su deca gde još nisu okončani sudski postupci za regulisanje porodično pravnog statusa deteta, kao i sa roditeljskim staranjem gde postoji kolizija interesa između roditelja i dece.

Olivera Lisica ukazala je i da je u službi u toku 2021. godine evidentirani 401 predmet nasilja u porodici, što je na nivou 2020. godine, a da je značajno povećanje broja predmeta registrovano u kategoriji zanemarivanja dece.

Tako je u toku 2020. godine u 78 predmeta rađena procena roditeljske brige o deci, odnosno da li roditelj zanemaruje potrebe deteta ili ne, dok je u 2021. godini bilo 170 takvih postupaka.

Iz tog razloga povećan je broj mera korektivnog nadzora roditeljskog prava koje su u toku 2021. godine izrečene u 32 slučaja.

Komentari

Vaš komentar