Rodno osetljiv jezik u školskim udžbenicima – na doradi

Vesti 16. avg 202209:148 komentara
Podeli:
Izvor: N1

Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Radivoje Stojković izjavio je za Novosti da je Savet vratio na doradu Predlog standarda kvaliteta udžbenika kojim se reguliše primena rodno osetljivog jezika u udžbenicima.

Stojković je rekao da Savet smatra da, kada je reč o primeni rodno osetljivog jezika, treba poštovati stav lingvistike i srbistike.

„Stojimo na stanovištu da standardi treba da se prilagode stavu Matice srpske i Odbora za standardizaciju srpskog jezika, koji su se izjasnili o ovom pitanju“, istakao je Stojković.

Matica srpska i Odbor za standardizaciju srpskog jezika su, kako podsećaju Večernje novosti, u odluci po tom pitanju između ostalog naveli da u samom Predlogu standarda kvaliteta udžbenika stoji da „svi pojmovi upotrebljeni u pravilniku u muškom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose“.

„Nejasno je zašto ne bi slična formulacija, koja se iz ugla jezičke nauke smatra jedino ispravnom, mogla biti obavezan deo svakog udžbenika i nastavnog sredstva, nego se insistira na upotrebi rodno osetljivog jezika“, navedeno je u stručnoj oceni koju su prenele Novosti.

Komentari

Vaš komentar