Rakić Vodinelić o Vijetnamcima: Država odgovara za sve na svojoj teritoriji

Vesti 19. nov. 202107:175 komentara
Podeli:
Izvor: N1

Postupanjem kineskih poslodavaca prema vijetnamskim radnicima u fabrici Linglong, prekršeni su Ustav i čitav niz zakona Srbije, kaže za Novu profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić.

Profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić kaže da je po pitanju situacije sa vijetnamskim radnicima u Linglongu, najvažnije da se kaže da svaka država odgovara za sve one koji se nalaze na njenoj teritoriji, prenosi Nova.rs.

Povezane vesti:

„Tako da ne postoji nikakva mogućnost da se država Srbija brani tako što će to da se postavi kao problem sa poslovanjem stranih investitora. To piše u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava, da ljudska prava imaju svi bez obzira na poreklo ili nacionalnost. Kad se strani građani nađu na teritoriji naše države oni imaju sva ljudska prava, kao i svaki državljanin Republike Srbije, izuzev biračkog prava“, kaže Rakić Vodinelić za „Novu“.

Kako dodaje, u ovom slučaju prekršen je Ustav i čitav niz zakona.

„Ustav u delu o ljudskim pravima, a zatim Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju stranaca, ali i Zakon o kretanju i boravku stranaca. Mi još ne znamo da li je došlo do povrede Krivičnog zakonika, ali na osnovu datih okolnosti trebalo bi ispitati, pre svega, da li je došlo do krivičnog dela protivpravnog lišenja slobode. Ima još nekoliko članova Krivičnog zakonika koji bi takođe mogli biti povređeni, kad je reč o radnicima Linglonga i to bi trebalo ispitati. Tu mislim na član 132, 137 i 163“, dodaje.

Član 132 kaže: „Ko drugog protivpravno zatvori, drži zatvorenog ili mu na drugi način protivpravno oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kazniće se zatvorom do tri godine. Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina“.

Član 137, pak, kaže: „Ko zlostavlja drugog ili prema njemu postupa na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, kazniće se zatvorom do jedne godine“.

Na posletku, u članu 163 Krivičnog zakonika piše: „Ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine“.

Komentari

Vaš komentar