Prvi sastanak Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

Vesti 05. mar 202113:41
Podeli:
Izvor: TANJUG/ZORAN ZESTIC

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević izjavila je da je radi bolje preraspodele resursa neophodno da se radno sposobnim korisnicima novčane socijalne pomoći, u saradnji sa Nacionalnm službom za zapošljvanje, obezbedni adekvatna podrška i funkcionalnije sprovođenje mera socijalne uključenosti.

Na prvom sastanku Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, ona je rekla da su izazovi sa kojima se suočavaju ovoj oblasti, pored ostalog, jačanje kontrolnih i regulatornih mehanizama monitoringa i evaluacija, upostavljanje novih inovativnih i fleksibilnih usluga, uključivanje većeg broja pružalaca usluga iz nedržavnog sektora i povezivanje aktera na lokalnom i nacionalnom nivou.

Kisić Tepavčević je podsetila da je Zakon o socijalnoj zaštiti usvojen 2011. godine i da su tokom desetogodišnje primene uočene neke nedoslednosti, istakavši da su potrebne promene zakonskih rešenja, kako bi što efikasnije rešavali različita pitanja iz oblasti socijalne zaštite.

„Izmenama i dopunama unapređuje se sistem baziran na pluralizmu i licenciranju pružalaca usluge i stručnih radnika, unapređuje se kvalitet stručnog rada kroz detaljno uređenje procedura, kontinurana obuka i licenciranje, redefinišu se kontrolno regulatorni mehanizmi kroz inspekcije i nadzore, redefinišu se grupe usluga u socijalnoj zaštiti, otvara se put za razvoj novih usluga i definisanje minimalnih standarda usluga“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, težište se i dalje pomera ka uslugama u zajednici i to je prioritet.

„Uspostavljaju se povoljniji uslovi za priznavanje prava za novčanu socijalnu pomoć, uvode se nove usluge koje se finansiraju iz budžeta Srbije, proširuju se namenski transferi sa centralnog na lokalne nivoe“, rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je navela da su to izazovi sa kojima su se susretali poslednjih godina i ocenila da bi uočene probleme trebalo da sublimiraju kroz jedan akt i donesu zakonska rešenja koja će omogućiti najbrže i najpovoljnije rešavanje svih problema koji su uočeni na ovom polju.

„Ne želimo i nećemo dozvoliti da bilo ko izgubi pravo ukoliko po svim kriterijumima pripada toj kategoriji, a sa druge strane želimo da radimo na aktivnom podsticaju i omogućavanju, pre svega, zapošljavanja, da bismo smanjili broj osoba kojima je ovakva usluga potrebna“, istakla je Kisić Tepavčević.

Komentari

Vaš komentar