Pravobranilac: Ne sprečavamo vraćanje Sinagoge u Zemunu, problem je pravni

Vesti 16. jan. 202114:323 komentara
Podeli:
Izvor: N1

Gradski pravobranilac Grada Beograda Ivan Lalović kazao je da ne sprečava vraćanje zgrade Sinagoge u Zemunu Jevrejskoj opštini Zemun, već da je, u okviru svoje dužnosti, Vrhovnom kasacionom sudu podneo zahtev za preispitivanje presude kojom se zgrada u Rabina Alkalaja 3 i 5 restituiše (vraća) prvobitnim vlasnicima.

Usled navoda da gradska vlast sprečava sprovodjenje te odluke, iznetih pošto je on uputio taj zahtev Vrhovnom kasacionom sudu, Lalović je naveo da zgrada nekadašnje sinagoge nije oduzeta Jevrejskoj opštini aktom o podržavljenju, već ju je 1962. godine Jevrejska opština prodala Opštini Zemun po tržišnoj ceni.

pročitajte još

Pravobranilaštvo zato smatra da nije do kraja raspravljeno sporno pravno pitanje: da li se može vratiti nepokretnost koja je prodata po tržišnoj ceni, ili bi trebalo primeniti odredbe o novčanoj naknadi na ime nepokretnosti koje jesu oduzete aktima o podržavljenju.

„Napominjemo da je zgrada nekadašnje sinagoge vraćena u takozvanoj zamenskoj restituciji, umesto drugih nepokretnosti koje jesu oduzete Jevrejskoj opštini u postupku nacionalizacije, a ne mogu biti predmet naturalne restitucije. U toj situaciji, Jevrejska opština Zemun ima pravo na novčanu naknadu na ime onih nepokretnosti koje joj jesu oduzete, ali smatramo da nema pravo na vraćanje zgrade koju je (Jevrejska opština) prodala po tržišnoj ceni 1962. godine“, naveo je Lalović.

Dodao je da je Upravni sud prvobitno uvažio tužbe Republike Srbije, Grada Beograda i GO Zemun, tako što je poništio rešenje Agencije za restituciju kojim je objekat vraćen Jevrejskoj opštini Zemun.

„Protiv te presude, Agencija za restituciju i Jevrejska opština Zemun podnele su zahtev za preispitivanje sudske odluke Vrhovnom kasacionom sudu, koji je zahtev usvojio, ali nije doneo meritornu odluku, već je predmet vratio Upravnom sudu na ponovno odlučivanje“, ukazao je Lalović.

Poručio je da je konačnu odluku o svim spornim pravnim pitanjima trebalo da donese sud, a da će se Grad Beograd „svakako povinovati stavu suda, kakav god da bude“.

„Gradsko pravobranilaštvo… neće osujetiti bilo koga u ostvarivanju svojih zakonom priznatih prava, pogotovu ne Jevrejsku opštinu. Jevrejska opština nije imala pritužbi na postupanje ovog organa koji zastupa Grad Beograd u ogromnom broju postupaka što za predmet imaju kako vraćanje imovine verskim zajednicama, tako i otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta“, rekao je Lalović.

Komentari

Vaš komentar