Pašalić: Borba protiv torture je i borba za dostojanstvo svih nas

Vesti 26. jun. 202115:462 komentara
Podeli:
Izvor: N1/arhiva

Borba protiv torture nije samo borba za žrtve torture, već i borba za dostojanstvo svih nas. Ustav Srbije i brojni međunarodni akti jamče nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čoveka i garantuju da niko ne sme biti izložen mučenju ili okrutnom, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.

Ustanove u kojima se nalaze lice lišena slobode pogoduju različitim vidovima torture i drugih oblika zlostavljanja, jer su ta mesta zatvorenog tipa, te sve što se dešava u njima odvija daleko od očiju javnosti, navodi se u saopštenju.

Pašalić je ukazao da poseban značaj u sprečavanju torture imaju vansudska sredstva preventivnog karaktera koja se zasnivaju na posetama ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode i kontroli načina postupanja prema njima.

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), tokom 2020. godine obavio 85 poseta ustanovama u kojima se nalaze ili se mogu naći lica lišena slobode i 18 nadzora nad postupcima prinudnih udaljenja stranaca, te uputio 344 preporuke za otklanjanje utvrđenih nedostataka i unapređenje stanja u toj oblasti.

U prvoj polovini ove godine NPM je obavio 62 posete mestima na kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode i na osnovu tih poseta do sada je upućeno više od 90 preporuka ustanovama i resornim ministarstvima.

Pored činjenice da su na normativnom planu preduzeti koraci u pogledu prevencije torture i unapređenja postupanja prema licima lišenim slobode, neophodno je obezbediti i njihovu primenu.

Za prevenciju torture naročito je značajno hitno sprovođenje efektivnih istraga o svim navodima o mogućem zlostavljanju, kao i adekvatna podrška žrtvama zlostavljanja i izvesnost kažnjavanja izvršilaca, naglasio je zaštitnik građana.

U kalendaru Ujedinjenih nacija 26. jun posvećen je podršci žrtvama torture i obeležava se od 1998. godine širom sveta dvostrukim povodom.

Toga dana, 1945. godine potpisana je Povelja Ujedinjenih nacija, međunarodni dokument koji države članice obavezuje na poštovanje prava čoveka i osnovnih sloboda za sve.

Više decenija kasnije, istoga dana 1987. godine, stupila je na snagu Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, kao jedan od ključnih instrumenata u borbi protiv torture, podseća se u saopštenju.

Komentari

Vaš komentar