Odbor za pravosuđe nije prihvatio izmene Zakona o sprečavanju korupcije

Vesti 21. sep 202111:08 > 14:314 komentara
Izvor: N1

Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije koji je podnela Vlada Srbije.

Viši savetnik u Ministarstvu pravde Vladimir Vinš rekao je na sednici Odbora da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije rezultat usklađivanja sa primedbama koje su navedene u drugom izveštaju o usklađenosti Republike Srbije preporukama iz Četvrtog evalucionog kruga Grupom zemalja protiv korupcije (GRECO) Saveta Evrope.

Delegacija koju su činila četiri ocenjivača GRECO (Jermenija, Kipar, Nemačka, Švedska) i član Sekretarijata posetila je Beograd od 6. do 10. septembra 2021. godine radi sprovođenja evaluacije Srbije u okviru petog kruga evaluacije GRECO. Obrađene teme bile su sprečavanje korupcije i promovisanje integriteta na najvišim izvršnim funkcijama i agencijama za sprovođenje zakona.

On je rekao da se primedbe odnose na preporuku 12, gde se ukazuje da Zakon o sprečavanju korupcije nije do sada propisivao jasne kriterijume za izdavanje saglasnosti ili ograničenja javnih funkcionera da obavljaju druge poslove, aktivnosti ili delatnosti.

Primedbe su i da javni funkcioneri i dalje imaju diskreciono pravo da prijavljuju, odnosno ne prijavljuju jedan deo imovine i prihoda, da imovina i prihodi pojedinih javnih funkcionera nisu javno dostupni, da maksimalne novčane kazne za izvršene prekršaje nisu dovoljno visoke.

Prema njegovim rečima, jedna od primedbi je da neprijavljivanje prihoda ili davanje lažnih informacija o prihodima javnih funkcionera nije krivično delo.

On je rekao da se zbog toga pristupilo izradi izmena i dopuna ovog Zakona da bi se te primedbe integrisale u tekst Zakona i da bi ta preporuka bila u potpunosti ispunjena.

Vinš je rekao da su pojedine odredbe na zahtev Agencije za sprečavanje korupcije precizirane, a odnose se na kumulaciju javnih funkcija, na obavljanje vršioca funkcije direktora te agencije.

„Sada će funkciju obavljati zamenik direktora. Ukoliko zamenika direktora nema, onda Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu među pomoćnicima direktora imenuje vršioca funkcije direktora koji vrši svoju funkciju do izbora novog direktora“, rekao je Vinš.

Đukanović: Uskoro više niko neće da bude javni funkcioner

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“ Vladimir Đukanović rekao je da ne zna koliko ima evalucionih krugova i naveo da se, kada su ovakvi zakoni, polazi od pretpostavke da svaki javni funkcioner primi novac.

„Donosimo raznorazne zakone. Doći ćemo u situaciju da uskoro više niko neće da bude javni funkcioner, jer ovo nije normalno. Ovde polazimo od pretpostavke ovaj je sigurno lopov pa ćemo i njega da ograničimo, jer čim je došao na javnu funkciju sigurno ide da krade, neće da prijavi imovinu. Ovo je užasno pogrešno. Dokle više kome da udovoljavamo“, upitao je Đukanović.

On je najavio i da neće da glasa za predložene ustavne promene, jer „ne želi da daju sudijama toliku vlast da se sami biraju“.

Komlenski: Gde je kraj izlasku u susret nečijim preporukama

Poslanik poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“ Đorđe Komlenski upitao je „gde je kraj izlasku u susret nečijim preporukama“.

„Nisam primetio da se bilo koji zakon u zemaljama EU menjao pod pritiskom, predlozima, sugestijama, lepim željama Venceijanske komicije, GREKO preporuka“, rekao je Komlenski.

On je ukazao na član 1. Predloga zakona „koji vodi ka prenormiranju“.

„Niko nikada neće imati stav u ovom domu da treba štiti korupciju. Predlaganjem da se u članu 1. doda reč ‘nedozvoljene’, gospodo predlagači vi štitite one koji su u korupciji“, ocenio je Komlenski.

On je rekao da „ako se kaže u pojmovniku nedozvoljene, a ne definiše šta je to nedozvoljena korist, to znači da postotoji i dozvoljena“.

Komlenski je najavio da će podneti amandman na član. 1 predloženog zakona, odnosno da će tražiti da se ovaj član briše.

On je rekao i da bi Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu morao da analizira radni tekst ustavnih promena.

Fila podržao Đukanovića i Komlenskog

N1

Poslanik Socijalističke partije Srbije Toma Fila podržao je Đukanovića i Komlenskog i rekao da neće glasati za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i naveo da bi krivična dela trebalo da budu u Krivičnom zakonu, a ne u drugim propisima.

Poslanica Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – za našu decu“ Jelena Žarić Kovačević složila se sa većinom stvari koje su govorili članovi Odbora i navela da „postoji razmimoilaženje u razmišljanjima o tome na koji način tretirati javne funkcionere na strani javnih funkcionera i na strani Agencije za sprečavanje korupcije“.

Poslanik Partije ujedinjenih penzionera Srbije Dragan Marković takođe je rekao da neće glasati za ovaj Predlog zakona.

Komentari

Vaš komentar