Ministarka pravde: Bila sam pod pritiskom NVO i udruženja

Vesti 27. sep 202212:2539 komentara

Ministarka pravde Maja Popović izjavila je danas da je bila izložena pritiscima kada je reč o formiranju Radnih grupa za izradu seta pravosudnih zakona, ali da je iskoristila svoje diskreciono pravo da imenuje članove isključivo po kriterijumima stručnosti, profesionalnosti i integriteta.

Povezano

„Bila sam izložena pritiscima pojedinih nevladinih organizacija i udruženja da njihovi predstavnici rukovodstva budu članovi radnih grupa, ali sam ponosna što su radne grupe u sastavu kakav sam odabrala izradile odlične radne tekstove zakona“, rekla je Popović na skupu povodom predstavljanja radnih tekstova pet pravosudnih zakona.

Dodala je da nije želela da radne grupe budu poligon za lične promocije i navela da je za članove tih grupa izabrala predstavnike Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, imajući u vidu da imaju najviše članova, kao i da su članovi međunarodnih organizacija.

„Ta udruženja su podržavala ustavne promene… dok su druga otvoreno kritikovala ustavne reforme, pa je bilo potpuno nelogično da predstavnici takvih udruženja budu članovi radnih grupa“, rekla je Popović i dodala da nisu bile potrebne ni preglomazne radne grupe, koje bi bile neefikasne u radu.

Govoreći o pozivu Advokatske komore Srbije (AKS) svojim članovima da podnesu ostavke u radnim grupama, Maja Popović je navela da je AKS pokušala da joj ograniči zakonsko diskreciono pravo izbora i da su ti advokati pozvani u radne grupe kao eksperti a ne kao predstavnici Komore.

„Iako sam sa predsednicom AKS imala sastanke i razgovore povodom učešća advokata u radnim grupama i o pravu ministra da samostalno formira radnu grupu, čin AKS kojim pozivaju članove da podnesu ostavke i ne učestvuju u daljem radu radnih grupa smatram pokušajem bacanja senke na donošenje seta pravosudnih zakona“, rekla je Popović.

Naglasila je da diskreciono pravo izbora članova radnih grupa nije shvatila kao mogućnost samovolje, već da je njen cilj bio da odabere lica koja će dati najveći doprinos u izradi seta pravosudnih zakona.

Ministarstvo pravde predstavilo je prve radne tekstove zakona o uređenju sudova, o sudijama, o Visokom savetu sudstva, kao i tekst zakona o javnom tužilaštvu i o Visokom savetu tužilaštva.

Komentari

Vaš komentar