Ministarka: Od juna 2017. razmatrano 192.220 prijava nasilja u porodici

Vesti 13. jul 202111:06 > 11:295 komentara
Nasilje
Izvor: Shutterstock

Ministarka pravde Maja Popović rekla je da su, od početka primene Zakona, o sprečavanju nasilja u porodici, 1. juna 2017, grupe za koordinaciju i saradnju sastale 10.848 puta i razmotrile 192.220 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i izradile 61.327 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama.

Popović je na sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici rekla da su u tom periodu zamenici javnog tužioca podneli 72.344 predloga za produženje hitne mere, a sudovi su u 70.732 slučaja produžili hitne mere za 30 dana, saopštilo je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost.

POVEZANE VESTI

Predsednica tog koordinacionog tela Zorana Mihajlović rekla je da je neophodno uspostaviti centralnu evidenciju o nasilju u porodici.

Mihajlović je podsetila da je ove godine usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti i da je izrađena i Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama, koji je, kako je napomenula, uz Zakon o sprečavanju nasilja u porodici normativni okvir u ovoj oblasti unapređen.

Prema njenim rečima, ono što nedostaje je uspostavljanje centralne evidencije o nasilju u porodici, kako bi efikasnije pratili primenu Zakona.

„Zato smo i kroz novu Strategiju inicirali formiranje sveobuhvatnog registra koji bi sadržao sve podatke o učiniocu svih oblika nasilja prema ženama“, rekla je ona.Mihajlović je istakla da bi se tim registrom obezbedio kontinuitet u praćenju ponašanja nasilnika što bi, kako je ocenila, „pomoglo u proceni rizika od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i stvorilo uslove za preventivno delovanje“.

„Važno je da radimo na prevenciji, da ohrabrimo žene da prijave nasilnike, ali i da edukujemo širu zajednicu šta je sve nasilje“, rekla je ona.

Mihajlović je upozorila i na problem dečjih brakova.

„Kroz rad Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova predložili smo izmenu Porodičnog zakona, da se ukine mogućnost sklapanja maloletničkih brakova, kao i inicijativu za izmenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici jer maloletnički brakovi treba da budu prepoznati kao nasilje“, rekla je ona.

Vulin: Policija ima mogućnost da izriče hitne mere protiv nasilnika

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da, zahvaljujući Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, policija sada ima mogućnost da izriče hitne mere protiv nasilnika.

Vulin je na sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici rekao da policija može da zabrani počiniocu nasilja da prilazi žrtvi i kontaktira je, kao i da ga privremeno udalji iz stana.

„Svako ko počini partnersko nasilje, nasilje nad ženom ili decom, pored zakonske sankcije, zaslužuje i osudu čitavog društva“, rekao je Vulin, koji je i zamenik predsednika Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, a preneo je njegov kabinet.

Komentari

Vaš komentar