Kosovske NVO: Političari na Kosovu ne poštuju rok predizborne kampanje

Vesti 23. jan. 202121:16
Podeli:
N1

Koalicija lokalnih nevladinih organizacija (NVO) Demokratija na delu (D&D) ocenila je da politički subjekti na Kosovu pred prevremene parlamentarne izbore zakazane za 14. februar, nastavljaju praksu nepoštovanja zvaničnog roka predizborne kampanje.

Izvrši direktor koalicije Ismet Krieziu izjavio je da D&D pomno prati pripremni period za ove izbore, od njihovog raspisivanja, i da su ocenili da pored početka predizborne kampanje političkih subjekata pre roka treba ukazati i na nepravilno ponašanje i nepoštovanje mera protiv pandemije u predizbornoj kampanji.

„Većina stranaka nastavlja da organizuje aktivnosti i terenske sastanke, i prisustvo u televizijskim debatama kao i kroz emitovanje sponzorisanih aktivnosti. D&D je primetila nepoštovanje vladinih odluka u vezi sa sprečavanjem širenja pandemije od političkih subjekata koji su se kandidovali na izborima 14. februara, u većini javnih aktivnosti koje su sprovodili“, kazao je Krieziu.

Ocenjeno je da je rad organa za upravljanje izborima, odnosno CIK, u nekim slučajevima ometan političkim uticajima.

„D&D podseća sve institucije u zemlji, kao i političke stranke da je CIK nezavisna i kolegijalna institucija, čije se odluke donose većinom glasova predstavnika političkih partija. D&D podvlači važnost očuvanja nezavisnosti i integriteta ove institucije i poziva na uzdržavanje od pokušaja mešanja ili vršenja pritiska na rad CIK-a“, poručio je Krieziu.

Ta koalicija NVO je takođe osudila jezik koji se koristi protiv predsednice CIK-a Valjdete Dake i javni linč protiv nje, zahtevajući da se nezadovoljstvo odlukama CIK-a reši putem mehanizama i postupaka za žalbe.

Obezbediti jednake predizborne aktivnosti

Povodom jučerašnje odluke CIK-a o proglašenju političkih subjekata i lista njihovih kandidata, naglašeno je da Zakon o opštim izborima reguliše odgovornost nadležnih institucija i mehanizme za overu političkih subjekata i kandidatskih lista i pozvala političke subjekte da slede procedure overe.

Ocenjeno je da je rodna zastupljenost na listama političkih subjekata ponovo, uprkos stalnim pozivima civilnog društva za primenu modela za ravnopravnu zastupljenost 50 prema 50, u okviru ispunjavanja minimalnog kriterijuma od 30 odsto.

„D&D poziva političke subjekte da tokom predizborne kampanje obezbede i garantuju jednak pristup svojim kandidatima – muškarcima i ženama – u svim izbornim aktivnostima, pri dodeli sredstava za finansiranje kampanje i njihovom učešću u medijima“, kazao je Krieziu.

Struktura posmatračke misije D&D sastojaće se od 498 kratkoročnih posmatrača na dan izbora, uz podršku preko 100 drugih posmatrača koji će služiti kao mobilni timovi.

„U medjuvremenu, period kampanje pokrivaće 16 dugoročnih posmatrača, koji će pratiti javne aktivnosti političkih subjekata u sedam najvećih centara, kao i u opštinama sa srpskom većinom. Takođe, nadgledanje medija biće važan element misije, primenom inovativne metodologije“, kazao je Krieziu.

Komentari

Vaš komentar