Kisić Tepavčević: Neophodne izmene zakona za povoljniji položaj penzionera

Vesti 16. jun 202111:272 komentara
Podeli:
Izvor: Tanjug/Jadranka Ilić

Poslanici Skupštine Srbije započeli su novu vanrednu sednicu na kojoj razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević rekla je na sednici Skupštine da su te izmene neophodne kako bi se rešio problem sa kojim se suočavaju oni koju su bili obuhvaćeni socijalnim programom Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju.

Ona je objasnila da se promene odnose na osobe kojima je do penzije ostalo do pet, odnosno do dve godine, jer su nakon prihvatanja socijalnog programa 2014. usledile izmene zakona i od 2015. uvedena je prevremena starosna penzija.

„Zbog promene uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno kako više nije postojala starosna penzija po osnovu tzv. ‘punog staža’, navedena lica nisu ispunjavala ni propisan uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju, pa su bila prinudjena da se opredele za prevremenu starosnu penziju koja uključuje i tzv. ‘penale’, odnosno trajno umanjenje iznosa penzije za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina života“, navela je ministarka.

Ona je dodala da je u cilju pružanja potpune pravne zaštite navedenim korisnicima i trajnog rešavanja njihovog problema, odlučeno da se ovo pitanje uredi zakonskim odredbama.

„Predlog zakona sadrži i odredbe koje uredjuju pitanje statusa osiguranika poljoprivrednika koji obavljaju ugovorene poslove, kao i preciziranja u vezi sa utvrdjivanjem staža osiguranja za takozvane ‘frilensere’, koji su u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju inače još odavno prepoznati kao osiguranici samostalnih delatnosti“, rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je obrazlažući zakonski predlog dodala da se i ovim osiguranicima staž osiguranja računa na isti način kao za sve osiguranike koji ostvaruju ugovorenu naknadu.

Predlogom zakona je propisano i da se porodična penzija posle smrti osiguranika ne odredjuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije dovode u povoljniji položaj.

Ministarka je dodala da predlogom zakona nisu obuhvaćena sva pitanja koja su bila planirana, već samo neophodna, a posebno se važno da se ovim predlogom ne menjaju uslovi za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, već će se reforma sistema penzijskog i invalidskog osiguranja nastaviti u narednom vremenskom periodu.

Poslanici će na ovoj sednici razmatrati i kadrovske promene u skupštinskim odborima koje je podnela poslanička grupa „Aleksandar Vučić – za našu decu“.

Komentari

Vaš komentar