Ministarstvo izdalo lokacijske uslove za postrojenje „Jadar“

Vesti 01. dec. 202116:05 > 18:04120 komentara
Podeli:
Izvor: N1

Izdati su lokacijski uslovi za faznu izgradnju procesnog postrojenja za preradu minerala jadarit "Jadar" na parcelama u Gornjim Nedeljicama i Slatini.

Kako se navodi u dokumentu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izdati su lokacijski uslovi „za faznu izgradnju procesnog postrojenja za preradu minerala jadarit „Jadar“ u podzoni 2A, na k.p. u KO Gornje Nedeljice i KO Slatina, na teritoriji grada Loznice, potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Prostornim planom područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita Jadar“.

Podaci su javno dostupni na sajtu APR u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Navedeno je i na kojim katastarskim parcelama se planira procesno postrojenje.

Podsetimo, lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa zakonom. Lokacijski uslovi sadrže, kako stoji u uredbi, između ostalog i podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti pre građenja.

Izvor : Dokument

Kako se dalje navodi u dokumentu Ministarstva koje je potpisao pomoćnik ministra Branislav Popović, prostorni razvoj projekta „Jadar” „podrazumeva prethodna istraživanja i promenu namene i režima korišćenja prostora, izgradnju objekata, saobraćajnica i infrastrukture, sprovođenje rudarskih aktivnosti, preradu rude, proizvodnju, deponovanje materijala, uspostavljanje mera zaštite i razvoj drugih aktivnosti na prostoru ukupne površine od oko 2.030,69 hektara“, koji predstavlja područje posebne namene u širem smislu, a što ujedno predstavlja i preliminarni obuhvat detaljne regulacione razrade planskih rešenja“.

U dokumentu se navodi da je prostor potreban za realizaciju projekta Jadar podeljen na više zona i podzona. Prva je zona rudarskih aktivnosti – obuhvata prostor potreban za odvijanje rudarskih aktivnosti i prostor u kome će doći do uticaja tih aktivnosti na okolinu, površine 854,8 hektara koji je podeljen na dve podzone.

Druga je zona proizvodno-industrijskih aktivnosti – obuhvata prostor i površine potrebne za izgradnju i formiranje kompleksa u kome se vrši prerada rude i dalja proizvodnja, kao i prostor u kome će doći do uticaja tih aktivnosti na okolinu, ukupne površine od 646,54 hektara. Ova zona je podeljena na dve podzone.

Prva podzona zauzima površinu od 79,8 hektara. “Prostornim planom se vrši trajna promena namene površina i zemljišta u ovoj podzoni u građevinsko zemljište posebne namene za proizvodno-industrijske i druge prateće objekte i aktivnosti. U ovoj podzoni se planira izgradnja industrijskog železničkog koloseka, internih saobraćajnica i drugih infrastrukturnih sistema i objekata”, navodi se u Lokacijskim uslovima.

Kako se navodi, u zoni proizvodno-industrijskih aktivnosti planiraju se osnovne aktivnosti koje obuhvataju preradu rude i proizvodnju granulisane borne kiseline tehničkog kvaliteta, litijum-karbonata (i litijum-hidroksid-monohidrata) i natrijum-sulfata. “Pored izgradnje glavnog postrojenja za preradu, u ovoj zonise planira izgradnja objekata za pripremu mineralne sirovine (drobljenje, prosejavanje i dr.), transport mineralne sirovine, transport otpada, transport tehnološke vode, interne saobraćajnice i drugi infrastrukturni objekti, skladišta i magacini, objekti za odbranu od površinskih i podzemnih voda, objekti za prečišćavanje otpadnih voda, objekti za dalje istražne rudarske radove, uređaji za monitoring i dr”, navodi se u Lokacijskim uslovima.

 

Komentari

Vaš komentar