Istraživanje: Više od 50 odsto građana smatra da je korupcija vrlo prisutna

Vesti 09. dec 202115:14
Izvor: Shutterstock

Više od polovine ispitanika veruje da je korupcija veoma rasprostranjena u Srbiji, a više od trećine ispitanih misli da je došlo do porasta korupcije u proteklih 12 meseci, pokazalo je nacionalno Istraživanje o percepciji građana o naporima u borbi protiv korupcije za 2021. godinu Projekta za odgovornu vlast USAID.

Gotovo dve trećine ispitanika uočava negativan uticaj korupcije na društvo u celini u Srbiji, a gotovo trećina ispitanika smatra da korupcija ima značajan uticaj na njihov život, dodaje se u istraživanju koje je sproveo Cesid.

Povezane vesti

Građani nam govore da je tokom poslednje četiri godine došlo do neznatnog pomaka u napretku Srbije u rešavanju problema korupcije. Više od polovine ispitanih građana smatra da je korupcija uobičajeni način ponašanja, odnosno sastavni deo kulture i navike u društvu, rekla je direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID Šenli Pinčoti.

Korupcijaje , uz ekonomske probleme, jedna od najvećih poteškoća sa kojom se susreću građani Srbije.

U proteklih godinu dana trećina ispitanika smatra da je došlo do porasta korupcije, dok je petina onih koji veruju da se nivo korupcije u Srbiji smanjio, istakao je Ivo Čolović, programski direktor Cesida.

U saopštenju se navodi da je Čolović rekao da građani najveća očekivanja po pitanju borbe protiv korupcijepolažu u najviše organe vlasti – predsednika i Vladu.

Primat se ipak daje predsedniku čije napore na sprečavanju korupcije građani prepoznaju i cene u većoj meri u odnosu na druge institucije. Sa druge strane, na Vladu pada odgovornost za povećanje nivoa korupcije i od nje se očekuje veća efikasnost u sprečavanju ove pojave.

Mere koje bi uticale na smanjenje korupcije, a koje građani smatraju najefikasnijim su: odlučnija istraga slučajeva korupcije i bolja i adekvatnija zaštita uzbunjivača, rekao je Čolović.

Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić ukazao je na glavni zahtev građana da „otkriveni slučajevi korupcije budu adekvatno kažnjeni, a oni koji su na korupciju ukazali zaštićeni“, dodaje se u saopštenju.

Komentari

Vaš komentar