Gosti N1 o socijalnim kartama: To nije magični štapić, ključna pitanja nerešena

Vesti 28. jan. 202119:12 > 19:211 komentar
Podeli:

Nekadašnja ministarka za socijalna pitanja, a sada programska direktorka Centra za socijalnu politiku Gordana Matković izjavila je u Danu uživo, govoreći o Zakonu o socijalnim kartama, da će "biti lakše za pojedinca koji traži neko pravo jer nećete morati da dokazujete svoju socijalnu situaciju". "Ali ono što takođe mora da bude potpuno jasno, da to nije magični štapić", kaže ona. Programski direktor Inicijative za ekononska i socijalna prava A 11 Danilo Ćurčić kaže da je sasvim izvesna činjenica da "socijalne karte ne mogu rešiti ono što su nasleđeni dugotrajni problemi u sistemu socijalne zaštite".

Matković kaže da će se Zakonom o socijalnim kartama dobiti bolji i potpuniji uvid i jednu analitičku bazu koja može da pomogne da se sagleda preciznije ko su korisnici socijalnih davanja.

„Dobiće se za najveći broj ljudi koji konkurišu, moći će to bez nekih preteranih akcija i zahteva“, kaže ona.

Dodaje da nismo prvi u regionu koji će imati Registar socijalnih davanja.

„Biće lakše za pojedinca koji traži neko pravo jer nećete morati da dokazujete svoju socijalnu situaciju, ali ono što takođe mora da bude potpuno jasno, da to nije magični štapić, da pomoću toga nećemo rešiti onaj problem koji se često pežorativno pojavljuje u javnosti, da se pojavljuju ljudi u džipovima da uzmu dečiji dodatak, ako je neko u sivoj ekonomiji, on je u sivoj ekonomiji, ne može ništa da mu pomogne“, kaže ona.

Prema njenim rečima, ona prava koja treba da pomognu ljudima da izađu iz siromaštva, ona moraju biti usmerena na porodicu, na domaćinstvo.

„Na ljude koji žive zajedno, to je uobičajeno, opravdano i normalno, ali se postavlja pitanje da li sva socijalna davanja, ona koja nisu usmerena na siromašne, da li se takođe podrazumeva da će se za ta davanja uzimati materijalni položaj“, kaže.

Ne veruje da može da bude zloupotreba.

„Ali, ono što jeste značajno je da takođe Centri za socijalni rad, koliko ja razumem to je i predviđeno i da dobiju softver i da se povežu sa sistemom u celini, ali ono što se pominje u smislu zloupotreba, a što ja moram da kažem da nedovoljno razumem, to je to pitanje privatnosti, to je pitanje koji sve podaci će da se skupljaju i ko će sve imati uvid u te podatke. Ima sumnji, pitanja od strane različitih organizacija koje se time bave i razmišljanja u tom pravcu da tu može da dođe do zloupotrebe u smislu da se sada privatnost narušava i da se ulazi u neke podatke koji nisu nužni, ali to je velika tema za one koji se time bave, ali i za državu“, kaže Matković.

Programski direktor Inicijative za ekononska i socijalna prava A 11 Danilo Ćurčić kaže da je sasvim izvesna činjenica da „socijalne karte ne mogu rešiti ono što su nasleđeni dugotrajni problemi u sistemu socijalne zaštite“.

„Ono što su ključna pitanja u sistemu socijalne zaštite koja se tiču targetiranosti korisnika, visine socijalnih davanja, iznosa, sve to su pitanja koja se nisu rešila, niti će biti rešena ovim Zakonom o socijalnoj karti“, kaže on.

Suština je, kaže, da smo krenuli „unazad u tu neku popravku sistema socijalne zaštite“.

„Neko prvo čitanje, pošto je zakon tek u petak objavljena na sajtu Narodne Skupštine, pokazuje da se on neće baviti ovim pitanjima, već boljom razmenom podataka radi ukidanja ili ograničavanja socijalne zaštite, a ne radi ostvarivanja tih prava“, kaže on.

Komentari

Vaš komentar