Evropska komisija: Pretnje i nasilje nad novinarima u Srbiji zabrinjavaju

Vesti 12. maj. 202215:181 komentar
Podeli:
novinari, mediji, kamera, kamere, konferencija
Izvor: n1

Slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje zabrinjavaju, a sveukupno okruženje za nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja i dalje treba da ojačati u praksi, navodi se u najnovijem dokumentu Evropske komisije (EK) za Srbiju koji se odnosi na napredak zemlje u ispunjavanju prelaznih merila za poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima.

Predstavnici država članica Evropske unije (EU) koji su članovi radne grupe za proširenje i države koje su u pristupnim pregovorima, sutra će raspravljati o dokumentu koji se tiče Srbije, a Radio Slobodna Evropa je imala uvid u tekst.

Prema ocenama Evropske komisije, Srbija je napravila važan korak ka nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, uz usvajanje relevantnih ustavnih amandmana, ali upozorava se da postoje kašnjenja koja se odnose na akcioni plan.

Naglašava se neophodnost izrade akcionih planova u drugim oblastima kako bi strategija bila efikasna.

Eksperti EK smatraju da je u cilju produbljivanja reformi, potrebna politička posvećenost i rešavanje nedostataka, posebno u ključnim oblastima pravosuđa: borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i u postupcima za ratne zločine.

U delu koji se tiče ratnih zločina, podvlači se da je ranija nacionalna strategija sprovedena veoma sporo.

Nova nacionalna strategija za period 2021-2026. godinu je prilika za realizaciju posvećenosti u borbi protiv nekažnjivosti i pomirenja, posebno da se povećaju istrage i optužnice u slučajevima na visokom nivou, te ojača regionalna saradnja.

Određeni broj srpskih političkih partija i ličnosti, uključujući i ministarski nivo, nastavio je da pruža podršku u javnom prostoru osuđenim ratnim zločincima. Osuđeni ratni zločinci nastavljaju da šire govor mržnje u javnom prostoru. Određeni političari i dalje, bez posledica, negiraju genocid u Srebrenici, ističe se u dokumentu Evropske komisije.

Što se tiče slobode medija, u dokumentu se upozorava da slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje zabrinjavaju, a sveukupno okruženje za nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja i dalje treba da bude dodatno ojačano u praksi.

Sprovođenje medijske strategije, navodi se u dokumentu, sve više kasni - kasne izmene zakona o javnom informisanju i medijima i zakona o elektronskim medijima.

Podvlači se da su izmene potrebne da bi se uspostavila transparentnost i pravično sufinansiranje medijskih sadržaja koji služe javnom interesu i povećanje transparentnosti u vlasništvu nad medijima i oglašavanju.

Osvrćući se na ustavni referendum koji je u Srbiji održan 16. januara ove godine, eksperti Evropske komisije smatraju da treba brzo nastaviti rad na implementaciji usvojenih zakona, kako bi se obezbedila nezavisnost sudstva.

Bez obzira na pozitivan razvoj događaja, koji se odnosi na ustavne izmene, u dokumentu se navodi da ostaju "značajni izazovi i kašnjenja" implementacija u pogledu nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti te profesionalizam pravosuđa, pristup pravdi i visokokvalitetna obuka.

evropska unija evropska komisija zastave eu
Izvor : REUTERS/Yves Herman/File Photo/File Photo

Smatra se da je potrebna revizija zapošljavanja, sistematizacije ili unapređenja sudija i tužilaca kako bi se obezbedilo da sve bude zasnovano na zaslugama.

U dokumentu se primećuje da su preduzeti brojni koraci da se smanji prostor za politički uticaj na pravosuđe, "ali ima mnogo slučajeva gde je ovo pitanje i dalje problematično".

U oblasti prevencije i suzbijanju korupcije Srbija je uvela izmene kako bi poboljšala rezultate, stoga i postoji blagi porast u broju optužnica i pravosnažnih presuda za slučajeve korupcije na visokom nivou. Takođe, kako stoji u dokumentu, nedostaju slučajevi konačne konfiskacije imovine.

Evropska komisija je snažno ohrabrila Srbiju da učestvuje u regionalnom IPA projektu za praćenje suđenja o korupciji i organizovanom kriminalu, što Srbija još nije učinila, naveli su eksperti EK.

U oblasti koja se tiče borbe protiv organizovanog kriminala se navodi da podaci koje je Srbija predala "pokazuju pomešanu sliku".

U izveštaju o napretku vladavine prava se ocenjuje da "nije uobičajena praksa" u krivičnim istragama sistematsko praćenje tokova novca, posebno u slučajevima neobjašnjivog bogaćenja.

Potvrđuje se da je pokrenuto 128 slučajeva vezano za finansijske istrage, međutim da je bio ograničen broj slučajeva koji je doveo do zaplene i konačne konfiskacije imovine.

Srbija još nije uradila analizu uloge i prakse službi bezbednosti, kao i Saveta za nacionalnu bezbednost u sprovođenju krivičnih istraga u vezi sa teškim i organizovanim kriminalom, što je potrebno da bi se jasno razdvojili mandati i propisi koji se odnose na presretanje komunikacija za krivičnu istragu i u bezbednosne svrhe", podvlači se u izveštaju Komisije.

Eksperti ove institucije smatraju da je posle isteka nacionalne strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma (2017– 2021), potrebno usvojiti novu strategiju i akcioni plan koji pokrivaju sve oblike radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Nova strategija treba da, prema preporukama EK, uključi veze između desnog ekstremizma i huliganizma, u skladu sa politikama EU.

Što se tiče migracija, azila, vizne politike i spoljnih granica i Šengena, napominje se da je vizna politika Srbije samo delimično u skladu sa listom trećih zemalja EU, čiji su državljani ili izuzeti ili im je potrebna viza, a navodi se da nisu preduzeti nikakvi koraci da bi se to pitanje rešilo.

U ostalim oblastima migracija, prema nalazima iznetim u dokumentu, Srbija je odigrala aktivnu i konstruktivnu ulogu na upravljanju migracionim tokovima ka EU i efikasno je sarađivala sa susedima i državama članicama EU, dodaje se u tekstu.

Komentari

Vaš komentar