Nikolić: Da u svetu niko ne gladuje do 2030.

Vesti 27. sep 201516:12 > 16:16
Podeli:
Izvor: AFP/Bertrand Guay

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u nedelju na samitu UN posvećenom Agendi održivog razvoja do 2030. da je moralna obaveza da se stvore uslovi da niko u svetu više ne gladuje, da se obezbedi puna rodna ravnopravnost i osnaži položaj žena, i da se zaustavi pogubno zagrevanje planete koja je ugrožena ozbiljnim klimatskim promenama.

Nikolić je u Njujorku rekao da su zvona za uzbunu sve češće prirodne katastrofe kao što su suše i poplave koje su prošle godine dramatično i teško pogodile Srbiju i region.

„Ovde, u sedištu yvetske organizacije, usvojili smo, na najvišem nivou, ambicioznu transformativnu Agendu kojom želimo da promenimo realnost naše civilizacije u sledećih petnaest godina. Pred nama je težak zadatak, bez presedana, da do 2030. godine iskorenimo siromaštvo, posebno ono najekstremnije, i da postavimo osnove za očuvanje održivog razvoja naše planete u korist generacija koje dolaze posle nas“, rekao je Nikolić.

On je rekao da konsenzus o novoj globalnoj agendi održivog razvoja nije bilo lako postići, ali da je nesumnjivo da zajedno „delimo planetu, da drugu nemamo i da nam je dužnost i obaveza da učinimo sve da je sačuvamo i da obezbedimo održivi razvoj kao i razvoj najugroženijih“.

Izbeglice i saradnja u regionu

Kako je naveo, Srbija kao zemlja srednjeg dohotka, u tranziciji, bez izlaza na more, još uvek pod teretom brige zbog velikog broja izbeglica i raseljenih lica posle konflikata u regionu, deli sudbinu mnogih zemalja koje su suočene sa sličnim razvojnim problemima.

On je rekao da nekontrolisani dramatični priliv migranata, koji u desetinama hiljada, uz dugo čekanje na granicama Evropske unije, prolaze kroz Srbiju u potrazi za boljim životom i utočištem, predstavlja poseban izazov i nameće potrebu zajedničkog rada ka njegovom rešenju.

„Srbija u punoj meri stoji na stanovištu da razvoj nije moguć bez mira i stabilnosti, posebno podržavamo realizaciju globalnog razvojnog cilja 16, koji je posvećen unapređenju mirnih i inkluzivnih društava. U tom okviru Srbija ulaže kontinuirane napore za razvoj dobrosusedskih odnosa u svom neposrednom regionu i smatra da proces pomirenja i saradnje nema alternative“, istakao je Nikolić.

On je naveo da Srbija, kao kandidat za pristupanje Evropskoj uniji prilagođava pravni sistem tekovinama pravnog sistema EU i čini ozbiljne korake na planu ekonomskih reformi, izgradnji infrastrukture, razvoju proizvodnje održive energije i rešavanju nagomilanih problema u sferi zaštite životne sredine.

„Vrlo nam je jasno da uspeh u obezbeđenju održivog razvoja nije moguć bez svestrane regionalne saradnje. U tom okviru planiramo da organizujemo regionalne konsultacije krajem ove godine u Beogradu, kako bi sa našim partnerima u susedstvu sagledali kako da zajedno radimo na realizaciji Agende održivog razvoja“, istakao je Nikolić.