Počinju prijave za dodelu vaučera za letovanje u Srbiji

Vesti 03. jul. 201513:14 > 13:24
Podeli:
Izvor: N1

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je konačnu listu od 243 ugostiteljska objekta u Srbiji u kojima se mogu rezervisati odmori uz korišćenje vaučera, a prijave sa kompletnom dokumentacijom mogu se predati na šalterima Pošta Srbije od ponedeljka 6. jula.

Rok za podnošenje prijava, za subvencionisano korisćenje smestaja u objektima sa te liste, sa kompletnom dokumentacijom je 15. jul.

Ministarstvo je objavilo obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera, u kojem između ostalog, podseća da je vrednost vaučera 5.000 dinara, oni se mogu koristiti u periodu od 1. avgusta do 20. novembra ove godine, a njima se može plaćati samo smeštaj, ali ne i ishrana, piće, zdrvastvene i druge usluge, bravišna taksa.

Vaučeri se mogu koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima koji nisu na opštini odnosno u mestu prebivališta korisnika vaučera i to u trajanju od najmanje pet noćenja. Korisnici vaučera mogu biti penzioneri, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 60.000 dinara neto mesečno, ratni vojni invalidi čija primanja takođe nisu veća od 60.000 dinara.

Korisnik vaučera može da ostvari pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu, a onaj koji podnosi prijavu stiče pravo na dodelu vaučera ako je jedan od uslova ostvario do 1. juna ove godine.

Uslov za dodelu vaučera je rezervacija smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, jer će ministarstvo dodeliti vaučere na osnovu potvrde o rezervaciji. Smeštaj treba rezervisati za period od 1. avgusta do 20. novembra ove godine i to za najmanje pet noćenja. Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na šalterima Pošta Srbije, a obrazac će biti objavljen na internet stranici ministarstva.

Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i potpisati je, a uz prijavu potencijalni korisnik vaučera treba da priloži fotokopiju lične karte, potvrdu ugostitelja o rezervaciji smeštaja na njegovo ime. Kao potvrda o rezervaciji biće prihvaćena i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao e-mail ili skeniran dokument, koji je overen i potpisan. Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period rezervacije, kao i ime i prezime osobe na koju glasi.

Penzioneri uz potvrdu treba da podnesu ček od penzije za maj, nezaposleni fotokopiju uverenja NSZ o prijavi na evidenciju nezposelnih lica.

Korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lice koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti treba da podnese fotokopiju rešenja ili uverenja kojim kojim dokazuje ostvarivanje tog prava izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Kosrisnici prava na dohodak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju potrebno je da uz prijavu podnesu i fotokopiju rešenja ili uverenja koje je izdao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zaposleni pored prijave, podnose original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj koja ne prelazi iznos od 60.000 dinara a koju izdaje poslodavac.

Ratni vojni invalidi sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečo podnose uverenje o priznatom svojstvu i iznosima mesečnih primanja koje izdaje nadležan opštinski organ, a zaposleni ratni vojni invalidi i original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj koju izdaje poslodavac.

Kompletirana prijava predaje se isključivo na šalterima JP Pošta Srbije, rok za predaju prijave sa potrebnom dokumentacijom je 15. jul.