Selaković: Nacrt zakonika rezultat rada nekoliko Vlada

Vesti 02. jul. 201519:30 > 19:44
Podeli:
Izvor: N1

Srbija bi uskoro trebalo da dobije novi građanski zakonik. Stručna javnost i građani imaće priliku da u narednih dvanaest meseci upute sugestije i predloge za unapređenje brojnih pitanja koje zakonik otvara - od opravdanosti uvođenja eutanazije, surogat materinstva, do istopolnih brakova.

Radi se o jednom od najvećih zakonodavnih poduhvata još od 1844. godine, kada je Srbija poslednji put zakonom uredila celokupnu građansku materiju, kaže ministar pravde Nikola Selaković. Nacrt je, dodaje, rezultat rada nekoliko Vlada Srbije.

„Cilj svakog društva je, naglasio je ministar, stvaranje jedinstvenog, modernog i harmonizovanog pravnog sistema koji je osnov za vladavinu prava i pravnu sigurnost svih građansko-pravnih subjekata. To su, sasvim opravdano, i osnovni motivi za izradu građanskog zakonika Srbije“, kaže Selaković.

Pred stručnjacima bila su brojna nova pitanja – surogat materinstvo, alimentacioni fondovi, načelne zabrane o kažnjavanju dece. Rešenja predstavljena u nacrtu Zakonika značajno će uticati na svakodnevni život građana, kažu iz Komisije za izradu nacrta zakonika.

„Novina je demografska naknada – uvodi se demografska naknada za svaku žene koja rodi troje dece i primaće do punoletstva najmlađeg deteta. Time smo mi obnovili našu demografsku strukturu koja je inače veoma loša“, navodi ratomir Slijepčević.

A da li novi zakonik rešava pitanje istopolnih brakova ili je brak i dalje definisan isključivo kao zajednica muškarca i žene?

Izvor : N1

Stav 1: Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene. Fusnota na prvi stav: U javnoj raspravi neophodno je da se svestrano sagleda mogućnost regulisanja istopolnih zajednica, posebno uvažavajući različita mišljenja, stavove i argumente koji bi bili pravno relevantni u eventualnoj pripremi posebnog zakona.

Najavljeno je da će stupanjem na snagu ovog zakona, prestati važenje najmanje 12 drugih – poput Zakona o obligacijama ili porodičnog zakona.

Ministarstvo pravde pozvalo je stručnu javnost, ali i sve zaiteresovane građane da daju svoje sugestije na ovaj nacrt zakona, koji se od pre nekoliko dana nalazi na sajtu Ministarstva pravde.

Više o tome u prilogu Maje Đurić: