UNHCR: Broj migranata u Srbiji nastaviće da raste

Vesti 29. jun. 201508:43 > 08:45
Podeli:
Izvor: Tanjug/AP, Darko Vojinović

Trend povećanja broja izbeglica koji dolaze i prolaze kroz Srbiju će se nastaviti, rekao je sinoć šef Predstavništva Visokog komesarijata UN za izbeglice u Srbiji (UNHCR) Hans Fridrih Šoder i dodao da se od međunarodne zajednice može očekivati pomoć u rešavanju ovog problema, kao i da je važno da granice ostanu otvorene za migrante.

Šoder je u intervjuu za RTS rekao da je važno da granice ostanu otvorene, ali da se problem sa migrantima mora rešavati u korenu tj. na međunarodnom planu.

Šoder je ocenio i da će većina izbeglica samo proći kroz Srbiju i nastaviti, jer imaju porodice i prijatelje koji ih čekaju u Zapadnoj ili Severnoj Evropi, ali da bi mali broj njih voleo da ostanu ovde.

On je rekao i da se eventualno podizanje zida duž granice, koje je najavila Budimpešta, ne može dovesti u direktnu vezu s povećanjem broja onih koji će pokušati da pređu granicu ilegalno.

Na pitanje mogu li emigranti, tražeći druge rute, da se obrate krijumčarima i kriminalcima, Šoder je odgovorio da, nažalost, u nedostatku legalnih načina da se pređe granica, oni nemaju drugi izbor.

„To je veliki problem sa kojim se sada suočavamo. Ovi ljudi su pobegli iz rata, prešli jednu granicu, ali onda moraju da pređu još mnogo granica da bi došli do bezbednog mesta i, nažalost, ove granice prelaze nelegalno. Zato je važno da se ojačaju pravni mehanizmi, na primer da se podeli teret između zemalja, kvote, vodi računa o onome ko se spaja sa porodicom. Važno je da granice ostanu otvorene za izbeglice“, naglasio je Šoder.

Srbija treba migrantima da obezbedi status izbeglica

Upitan da li je zadovoljan kako se Srbija ophodi prema migrantima, Šoder je odgovorio: „Da i ne“.

„Ako uporedite tretman u Srbiji i u drugim zemljama, kod vas ima određenih prednosti. Srbija je podigla kapacitete u smislu njihovog registrovanja, obezbeđivanja papira pomoću kojih oni mogu da se kreću slobodno kroz zemlju, ne ograničava se sloboda kretanja, mogu da dobiju humanitarnu pomoć. Kada je reč o onima koji bi da ostanu, Srbija mora da unapredi procedure, da im obezbedii status izbeglica. To još nije rešeno u zadovoljavajućoj brizini i obimu“, objasnio je Šoder.

Povodom dogovora lidera EU da se 40.000 migranata iz Grčke i Italije rasporedi unutar EU, osim Bugarske i Mađarske, Šoder je rekao da je to važan korak u dobrom pravcu, ali da postoji mnogo dodatnih koraka koji treba da se preduzmu.

„Jedan od njih su da se obrati pažnja na koren problema. Sve dok je rat u Siriji, imaćemo izbeglice. Trebalo bi da postoji više načina legalnog kretanja, poštovanje evropskih procedura, standarda, ove trenutne kvote moraju da se povećaju. Kada pogledamo brojke onih koji bi u EU, onih koji dolaze u Grčku i Italiju, i kvote treba da se povećaju“, zaključio je Šoder za RTS.