Rektorka Popović: Upotreba univerziteta za političke obračune ne koristi nikome

Vesti 12. okt. 202009:30 > 09:32
Podeli:
Izvor: N1

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović ponovo je u petak obavestila Filološki fakultet da odmah sazove sednicu Saveta Fakulteta na kojoj će biti izabran novi v.d. dekan, pošto je doskorašnjoj v. d. dekanki istekao radni odnos 30. septembra.

POVEZANE VESTI

 Na pitanje kako tumači to što se v. d. uprava Filološkog konstantno oglušuje o njene dopise i ispada da je „jača“ od rektora Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović za Danas kaže da su „članice UB dobrovoljno stupile u akademsku zajednicu i prihvatili propise koji uređuju rad te zajednice“, te da „opšti interes fakulteta ne sme i ne može biti podređen interesima pojedinaca“.

Popović veruje da je Filološki fakultet na dobrom putu da prevaziđe teškoće koje postoje u njegovom radu i napominje da je zadatak Rektorata da ih u tome podrži.

Na pitanje šta na sve to kaže Ministarstvo prosvete, s obzirom da je zabunu unelo njihovo mišljenje da se mandat Anđelki Mitrović može produžiti za 52 dana, koliko je trajalo vanredno stanje, i da se v.d. uprava Filološkog se poziva upravo na taj dopis, rektorka objašnjaca da je neposredno nakon vanrednog stanja bilo omogućeno produžavanje ugovora nenastavnom osoblju koje je bilo angažovano na određeno vreme. „Taj dopis se nije odnosio na nastavno osoblje koje je sve vreme vanrednog stanja bilo angažovano u nastavi. Nijedan drugi fakultet na Univerzitetu u Beogradu nije tumačio dopis na taj način, što mislim da dovoljno govori za sebe“, ističe.

Na Ekonomskom fakultetu je završen postupak protiv profesorke Danice Popović i ona je najavila žalbu univerzitetskom Odboru za profesionalnu etiku. Sada već bivši student koji je pokrenuo spor protiv nje poslao je rektorki ovlašćenje da podnese prigovor, kako bi Popovićevoj bila izrečena teža mera – javna osuda. Na konstataciju novinarke Danasa da koliko im je poznato, rektor nema nikakve nadležnosti u postupku, a s druge strane javnost se seća da je u ime grupe profesora rektorka uputila prigovor Odboru za profesionalnu etiku u slučaju Siniše Malog, ona kaže da se suština pitanja vezuje za činjenicu da samo podnosilac tužbe i tuženi mogu da se žale na odluku tela koje se bavi etičkim pitanjima.

„Student koji je tužio profesorku Popović je smatrao da njegova prava prestaju završetkom studija i zato se obratio meni. Odbor za statutarna pitanja UB je obrazložio da njegova prava ne prestaju i da može da učestvuje u postupku sve do njegovog okončanja. Ja nemam nikakve nadležnosti u tom slučaju. U slučaju Siniše Malog je prethodni rektor formalno pokrenuo postupak, a ja sam ga, po osnovu funkcije koje obavljam, dovela do kraja. Te dve situacije nisu iste“, kaže rektorka.

Upitana da prokomentarišete pokušaj da se njeno ime zloupotrebi u slučaju Danice Popović i da nekom padne na pamet da piše falsifikovano pismo predsedniku Etičke komisije Ekonomskog fakulteta, navodno u njeno ime, rektorka kaže: „Živimo u doba kada više nema uzdržavanja od korišćenja nečasnih sredstava za zastrašivanje neistomišljenika. Važno je da se o tome govori i da se takve neistine raskrinkaju u javnosti. Svakako je to nešto što zabrinjava i da bi takvim pojavama trebalo da se bave organi zaduženi za visokotehnološki kriminal“.

Pitanja profesionalne etike, koja treba da se rešavaju u akademskim okvirima, sada služe za obračune sa političkim neistomišljenicima. Na pitanje da li je toga bilo ranije, kaže da jeste. „To se i ranije dešavalo, a dešava se i sada. Posledica je nepoštovanja univerziteta kao institucije i nerazumevanja njegove uloge u društvu. Korišćenje univerziteta kao sredstva za političke obračune ne koristi nikome, ali je potrebno vreme da se to shvati i prevaziđe“.

O dešavanjima na Bogoslovskom fakultetu

Na ocenu da situacija nije ništa mirnija ni na Pravoslavno bogoslovskom fakultetu, a na pitanje li će Senat raspravljati o uskraćivanju prava profesoru Rodoljubu Kubatu da drži predavanja, rektorka kaže da očekuju da PBF odgovori na njihov upit o trenutnom radnom statusu profesora Kubata. „Verujem da je u opštem interesu i Fakulteta i Univerziteta da se ova situacija prevaziđe“.

Upitana li će Univerzitet u Beogradu pokrenuti pitanje opstanka PBF u sastavu univerzitetske zajednica, Popovićeva ponavlja da je UB dobrovoljna zajednica fakulteta koji su prihvatili određena pravila rada. „Tu univerzitetsku zajednicu čine nastavno i naučno osoblje, studenti, nenastavno osoblje i druga lica koja učestvuju u radu Univerziteta. Univerzitet podržava i podstiče slobodu mišljenja i izražavanja svih članova univerzitetske zajednice. Takođe, UB je dužan da svakom članu univerzitetske zajednice osigura uživanje svih prava koja se u njoj ostvaruju, kao i poštovanje prava zajemčenih Ustavom i zakonima. Članovi univerzitetske zajednice na PBF moraju uživati ista prava kao i članovi zajednice na drugim fakultetima. To su razlozi zašto se mora naći odgovarajuće rešenje da PBF ostvari svoju specifičnu ulogu u našem društvu, a u okviru Univerziteta u Beogradu“.

Na pitanje da li trpi pritiske SPC ili od bilo koga, s obzirom na to da se konstantno zalaže da rad PBF mora da bude u okviru Zakona o visokom obrazovanju, kaže da „to zavisi od načina na koji se tumače izjave u medijima koje su neprimerene akademskom diskursu“, dodajući da ih za sada ne doživljava kao pritisak ili pretnju.