Poverenik: Škole obavezne da štite podatke koje dobiju od učenika i roditelja

Vesti 18. sep. 202013:59 > 14:05
Podeli:
Izvor: N1

Sve obrazovne institucije u Srbiji, koje sprovode nastavu na daljinu u uslovima pandemije koronavirusa, imaju obavezu da preduzmu sve mere da bi sprečili neovlašćeni pristup informacijama o deci i roditeljima koje prikupe tim povodom, saopštio je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Poverenik je to saopštio zbog povećanog broja obraćanja roditelja učenika u vezi sa zahtevima koje škole upućuju roditeljima da se izjasne da li su saglasni na određeni modalitet i uslove ostvarivanja nastave na daljinu, u uslovima pandemije koronavirusa.

„Sve obrazovno-vaspitne ustanove koje realizuju nastavu na daljinu imaju obavezu da preduzmu adekvatne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka kojima raspolažu, kako bi bilo osigurano da će se prikupljeni podaci koristiti samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarenje obrazovno-vaspitnog rada određene ustanove i da neće doći do neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti nastalim u realizaciji obrazovno-vaspitnih aktivnosti“, naveo je Poverenik.

On je dodao da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ne određuje konkretne mere koje su obrazovno-vaspitne ustanove obavezne da preduzmu, niti uređuje druga specifična pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti, već se ta pitanja uredjuju posebnim propisima, o čijem se sprovođenju stara Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Ovo konkretno znači da Poverenik nije ovlašćen da pojedincima daje obaveštenja o obradi podataka o njihovoj ličnosti koju vrši određeni rukovalac, u konkretnom slučaju obrazovno-vaspitna ustanova, niti da, na zahtev fizičkih i pravnih lica daje mišljenja o primeni odredaba propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja. Poverenik upućuje sve zainteresovane da se radi dobijanja mišljenja i obaveštenja u vezi sa organizacijom i izvodjenjem obrazovno-vaspitnog rada obrate odgovarajućoj ustanovi ili Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja“, dodaje se.