Zaštitnik građana: Otklanjaju se sistemski nedostaci u postupcima usvajanja dece

Vesti 19. avg 202017:25 > 17:30
Izvor: Pixabay

Insitutucija Zaštitnika građana saopštila je da se, na osnovu njenih preporuka, otklanjaju sistemski nedostataci da bi u postupcima usvajanja dece rad nadležnih organa bio efikasniji.

U saopštenju je navedeno da je tokom kontrole zakonitosti i pravilnosti rada tri nadležna organa, sprovedene povodom letošnjeg slučaja usvajanja deteta u Subotici, Zaštitnik uočio sistemske nepravilnosti i doneo preporuke za njihovo što hitnije otklanjanje.

„Preporuke Zaštitnika građana koje su se odnosile na korigovanje nedostataka u ovom ali i sprečavanje budućih potencijalnih nepravilnosti u postupcima usvojenja u potpunosti su primenili svi nadležni organi kojima su dostavljene – Centar za socijalni rad Grada Subotice, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja“, navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je donelo novu Instrukciju o načinu rada centara za socijalni rad u postupku usvajanja i obavestilo Republički zavod za socijalnu zaštitu o potrebi stalne obuke stručnjaka u centrima za socijalni rad.

Po preporuci Zaštitnika građana za ažuriranje Jedinstvenog ličnog registra usvojenja, resorno ministarstvo je dalo rok od pet dana svim centrima za socijalni rad da kontaktiraju sve buduće usvojitelje sa evidencije i provere da li su odustali od usvajanja.

Prilikom usvajanja devojčice iz Subotice, tamošnji Centar zasocijalni rad napravio je proceduralnu grešku zbog čega je dete bilo privremeno oduzeto porodici koja ga je usvojila.