Zaštitnik građana zbog priloga na Hepiju pokrenuo postupak kontrole rada REM

Vesti 10. avg. 202014:02 > 14:13
Podeli:
Izvor: N1

Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole Regulatornog tela za elektronske medije, zbog priloga na TV Hepi u kome je poređen medicinski zahvat na kravi i na ženama.

„Na osnovu saznanja dobijenih iz sredstava javnog informisanja, u kojima se navodi da je 9. avgusta 2020. godine, oko 8:50, nacionalna televizija Hepi emitovala prilog u kome je poredila medicinski zahvat na kravi, odnosno životinji, i ženama – praveći tako direktnu paralelu između žena i krava, Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Regulatornog tela za elektronske medije, u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana“, saopšteno je iz kancelarije Zaštitnika.

U navedenom prilogu, koji govori o metodu lečenja steriliteta kod krava, preporučuje se da se on, iz razloga ekonomičnosti, primeni i na žene.

Između ostalog, predloženo je da doktori medicine i ginekolozi pohađaju kurs na Veterinarskom fakultetu što bi, po mišljenju autora, doprinelo rastu nataliteta, a troškovi lečenja steriliteta žena po metodima koje se primenjuju kod krava bili bi znatno povoljniji.

„Potrebno je da Regulatorno tela za elektronske medije u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o svim činjenicama i okolnostima koje se odnose na predmetni slučaj i obavesti da li je pokrenulo postupak kontrole rada nacionalne televizije na kojoj je emitovan navedeni prilog, kao i o ishodu kontrolnog postupka“, stoji u dopisu Zaštitnika građana.