Dan borbe protiv homofobije, nasilje problem u Srbiji

Vesti 17. maj 201511:49 > 11:55
Izvor: Tanjug / Srđan Iliċ

Nasilje i diskriminacija su još najznačajniji problemi LGBT osoba u Srbiji smatra Lazar Pavlović iz Gej strejt alijanse, dodajući da je prošle godine došlo do određenih pomaka u statusu ljudskih prava LGBT osoba kao i da se takav trend nastavlja.

“Tokom 2014. godine je došlo do određenih pomaka i u statusu ljudskih prava LGBT osoba, dogodila se Parada ponosa bez skoro ikakvih incidenata, država je stala iza toga, podržala potpuno, zaštitila je učesnike i mesto okupljanja, grad, druge građane“, rekao je Pavlović povodom 17. maja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije.

Navodeći da je, takođe, bitno što je usvojen Akcioni plan za Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije u Srbiji, on je istakao da su različita udruženja, koja se bore za LGBT prava, postigla određene rezultate, da su održane razne obuke i treninzi za državne službenike. Kako kaže, ono gde još postoji problem jeste sprovođenje kako antidiskriminacionih, tako i drugih zakona.

“Postoji veliki problem u primeni instituta zločina iz mržnje koji je pre tri, četiri godine usvojen kroz izmene Krivičnog zakonika. Još uvek ne postoji nijedna presuda koja uzima mržnju kao otežavajuću okolnost. Takođe, primena drugih zakona bi mogla da bude bolja i efikasnija“, rekao je Pavlović.

Smatra i da najveći zastoj postoji u ministarstvu koje se bavi edukacijom.

“Ministarstvo prosvete bi trebalo da pokaže malo više volje za napretkom i uklanjanjem nekih homofobičnih sadržaja iz udžbenika, za edukaciju nastavnog kadra da na ravnopravan način pristupa svim seksualnim orijentacijama kroz obrazovanje“, istakao je Pavlović.

Ocenjujući da bi trebalo naći sistemsko rešenje u saradnji sa državom, on je istakao da GSA, kao i druge organizacije stoje na raspolaganju za pomoć.

Kako pobediti diskriminaciju?

Tanjug

Kada je reč o najvećim problemima LGBT osoba u Srbiji, Pavlović kaže da su to nasilje i diskriminacija.

“Još su to najznačajniji problemi. Međutim, tu postoje i najveći napredak kroz rad Ministarstva unutrašnjih poslova pre svega, a takođe i kroz rad naše pravne službe koja je do sada procesuirala više takvih slučajeva“, rekao je Pavlović.

Kako kaže, ima nekoliko pravosnažnih presuda, ali se mora puno raditi na tome.

Prema njegovim rečima, žrtve prijavljuju slučajeve nasilja, međutim još uvek veći deo tih slučajeva ostaje u takozvanoj sivoj zoni, tako da to je mesto gde još uvek treba najviše raditi.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije obeležava se svake godine 17. maja, a treba da nas podseti i opomene da svakome pripadaju ljudska prava bez obzira na seksualnu orijentaciju. Njime se obeležava dan kada je Svetska zdravstvena organizacija 1991. godine uklonila homoseksualizam iz svoje Međunarodne klasifikacije bolesti.

Zastava duginih boja na zgradi Zaštitnika građana

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, na zgradi Zaštitnika građana je razvijena zastava duginih boja, čime je osobama drugačijeg seksualnog i rodnog identiteta na simboličan način pružena podrška, saopšteno je iz kabineta Zaštitnika građana.

Na postojanje stereotipa i predrasuda prema LGBTI osobama Zaštitnik građana ukazuje u svojim redovnim godišnjim izveštajima i u Izveštaju „LGBT populacija u Srbiji – stanje ljudskih prava i društveni položaj“, upućujući nadležnim organima preporuke za unapređivanje njihovog položaja, navodi se u saopštenju.

Zajednička radna grupa Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti nadležnim organima 2014. godine uputila je niz preporuka, ukazujući na potrebu regulisanja pravnog položaja trans osoba.