Vesić: Došao je kraj praksi da ulice raskopava ko kako stigne

Vesti 03. mar. 202012:01 > 12:01
Podeli:
Izvor: TANJUG / BEOINFO

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će se na dnevnom redu današnje sednice Skupštine grada naći Predlog Odluke o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda.

„Došlo je vreme da se prekine praksa da beogradske ulice i trotoare raskopava ko kako stigne od građevinskih investitora do javnih preduzeća, republičkih i gradskih, a da se pri tom kolovoz i trotoar ne vraćaju u pređašnje stanje“, rekao je zamenik gradonačelnika.

Odlukom se detaljno uređuje obavljanje poslova koji se odnose na zaštitu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda, pre svega u slučajevima raskopavanja i zauzeća, hitnih radova, kao i režima saobraćaja u zimskom periodu. Odluka štiti interese građana, njihove bezbednosti, obezbeđuje uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja, propisuje uređenje prostora na kojima se obavljaju radovi i omogućava koordinaciju i kontrolu tokom izvođenja radova na putevima i ulicama na teritoriji grada Beograda, rekao je Goran Vesić.

Odlukom se precizno propisuje šta se podrazumeva pod raskopavanjem i zauzećem opštinskog puta i ulice, ko može da podnese zahtev, kome se isti podnosi, sa tačno navedenim prilozima za dobijanje saglasnosti Upravljača puta (JP „Putevi Beograda”) i dobijanje rešenja Sekretarijata za saobraćaj, prenosi Beoinfo. Detaljno se uređuju obaveze Investitora koje se odnose na obezbeđenje gradilišta i s tim u vezi propisane su i visoke prekršajne kazne.

Vesić je naveo da se uvodi garantni rok za izvedene radove od dve godine i u slučaju da u tom periodu dođe do oštećenja u zoni izvedenih radova popravku oštećenja dužan je da izvrši investitor, odnosno upravljač puta na teret investitora. Investitor je odgovoran za svaku štetu učinjenu trećim licima koja je posledica izvođenja radova i dužan je da snosi sve troškove nastale u vezi sa otklanjanjem oštećenja, dodaje se.

„Poseban problem je što pojedina javna preduzeća zloupotrebljavaju mogućnost izvođenja hitnih radova i tako bez neophodnih saglasnosti vrše i redovne radove“, rekao je Vesić.

Vršenja hitnih radova propisuje se u kojim slučajevima se oni izvode, te da oni ne mogu da traju duže od 24 časa, osim u slučaju prethodnog pribavljanja saglasnosti i rešenja upravljača puta i Sekretarijata za saobraćaj, način njihovog izvođenja, a naročito vraćanje puta i ulice u prvobitno i tehnički ispravno stanje, što se vrši u skladu sa tehničkim uputstvom koje je sastavni deo odluke.

„Prekinuće se sa praksom da grad uloži novac da rekonstruiše ulicu ili trotoare, a da se posle samo nekoliko nedelja sve to raskopa jer se neko preuzeće – setilo – da treba da sprovede – hitne radove“,  poručio je zamenik gradonačelnika Beograda.