OEBS predlaže raspoređivanje pune posmatračke misije za izbore u Srbiji

Vesti 20. dec. 201918:19 > 18:21
Podeli:
Izvor: REUTERS/Nikola Solic

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) predlaže raspoređivanje posmatračke misije za parlamentarne izbore koji treba na proleće da se održe u Srbiji, koja bi uključivala pored užeg kruga analitičara i dugoročne i kratkoročne posmatrače kao i element za monitoring medija, navodi se u danas objavljenom dokumentu.

Pored užeg tima analitičara OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) tražiće da zemlje članice OEBS-a pošalju 30 dugoročnih posmatrača da posmatraju izborni proces u celoj zemlji kao i 200 kratkoročnih posmatrača za praćenje procedure na sam dan izbora, navodi se u zaključku izveštaja o potrebi za posmatranje izbora.

U dokumentu OEBS-a takođe se navodi da će u skladu sa standardnom metodologijom ODIHR-a Izborna posmatračka misija uključiti i element za monitoring medija.

Misija za procenu potrebe posmatranja izbora sprovedena je u Srbiji od 12. do 15. novembra ove godine, kao odgovor na zvaničan poziv vlasti da OEBS i njena Kancelarija posmatraju predstojeće parlamentarne izbore.

Cilj misije je bio da se proceni predizborno okruženje i pripreme za izbore, a na osnovu procene misija ODIHR daje preporuku da li da rasporedi svoje posmatrače na predstojećim izborima i u kom sastavu.

Misija je tokom posete Srbiji imala sastanke sa zvaničnicima državnih institucija, predstavnicima političkih stranaka, medija, civilnog društva i međunarodne zajednice u zemlji.

U donošenju takvog zaključka uzeti su u obzir razni nalazi koje su izrazili sagovornici OEBS-ove misije.

Kako se navodi, svi sagovornici su ukazali na vrednost prisustva posmatrača ODIHR-a, i koliko bi to moglo da doprinese u jačanju javnog poverenja i poboljšanju izbornog procesa.

Većina sagovornika OEBS-ovog tima ukazali su da je potrebna puna izborna posmatračka misija ODIHR-a i pozdravili su svaku preporuku koju bi misija mogla da pruži za potencijalno poboljšanje procesa, uključujući pokroviteljstvo međuagencijske Radne grupe koja namerava da nastavi rad.

„Mnogi su videli posmatračku aktivnost ODIHR-a kao način promovisanja poverenja u izborni proces“, navodi se u zaključcima.

To se odnosi na pitanja poverenja u sprovođenju procedura na dan izbora, tačnost izbornih spiskova, sprovođenje kampanje, posebno kada je reč o mogućem zastrašivanju glasača i zloupotrebi državnih resursa.

Većina ranijih preporuka ODIHR-a iz prethodnih izbornih ciklusa nisu ispunjene, ukazuje se u nalazima i dodaje da konkretni aspekti koji bi mogli da budu poboljšani posmatračkim izbornim aktivnostima ODIHR-a uključuju vođenje kampanje, finansiranje kampanje i medijsku pokrivenost.