Ministarstvo: Roditelji obavezni da poštuju proceduru prijave vršnjačkog nasilja

Vesti 28. okt. 201916:06 > 16:11
Podeli:
Izvor: N1

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da je obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje. Kako se u saopštenju navodi, to podrazumeva da se prvo obrate ustanovi, odeljenskom starešini ili Timu za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i/ili direktoru škole u zavisnosti od konkretne situacije.

Ministarstvo ističe da je potrebno da zaposleni i roditelji poštuju procedure kako bi se obezbedila pravovremena i sveobuhvatna zaštita učenika.

„U situacijama prvog nivoa vršnjačkog nasilja aktivnosti preduzima odeljenski starešina u saradnji sa roditeljima učenika i odeljenskom zajednicom, dok se u slučaju drugog nivoa uključuje Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Kada je reč o slučajevima trećeg nivoa vršnjačkog nasilja obavezno je i uključivanje spoljašnje zaštitne mreže kao što su Centar za socijalni rad, zdravstvo, policija“, objašanjava Ministarstvo.

Procenu nivoa nasilja obavlja Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, na osnovu definisanih kriterijuma.

„Roditelji imaju obavezu da na poziv škole učestvuju u pojačanom vaspitnom radu, kao i da sarađuju sa školom u toku sprovođenja vaspitno-disciplinskog postupka. Za sve učesnike, učenike koji vrše nasilje, trpe nasilje ili posmatraju nasilje izrađuje se operativni plan zaštite u čiju realizaciju su u obavezi da se uključe i roditelji“, navodi ministarstvo.

Od načina i kvaliteta saradnje porodice i škole zavisi i efekat aktivnosti pojačanog vaspitnog i društveno-korisnog rada, a koji se uzima u obzir prilikom izricanja vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera prema učenicima, obrazlaže se u saopštenju.

„Ukoliko roditelji ne sarađuju sa školom ili ispoljavaju neprimereno i nasilno ponašanje škola je u obavezi da obavesti i uključi druge institucije (centar za socijalni rad i/ili policiju), kao i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja“, upozorava Ministarstvo.