Anketa: Polovina građana smatra da su SAD neprijatelj Srbije

Vesti 19. sep. 201913:14 > 13:22
Podeli:
Izvor: N1

Polovina građana smatra da su SAD neprijatelj Srbije, a da dobre odnose treba graditi i sa SAD i sa Rusijom, pokazala je anketa koju je objavio Institut za evropske polove.

Četvrtina građana Srbije odnose Srbije i SAD ocenjuje najnižom ocenom, trećina daje ocenu 3, 5.9 odsto ocenu 4, dok 4.9 odsto građana daje najvišu ocenu 5. Na skali od 1 do 5 odnosi dve države ocenjeni su prosečnom ocenom 2.34. Više ocene daju žene i građani mlađi od 30 godina. 

Polovina građana Srbije smatra da su SAD neprijatelj Srbije (stariji od 60 godina, sa porastom stepena obrazovanja opada broj onih koji dele ovaj stav), 22 odsto smatra da je prijatelj, a 28 odsto ne zna da odgovori.

Da je za Srbiju važno da ima dobre odnose i sa Rusijom i sa SAD smatra 57 odsto građana, a 40.9 odsto navodi da treba da imamo dobre odnose sa Rusijom (muškarci, ispitanici do 30 godina, sa porastom stepena obrazovanja opada broj građana koji dele ovaj stav).

Prednost odnosima sa Amerikom daje 4.3 odsto građana. 

Oko 43 odsto građana veruje da će, u budućnosti, odnosi Srbije i SAD biti bolji i ovaj stav u većoj meri zastupaju žene, stariji od 45 godina, a sa porastom stepena obrazovanja opada broj onih koji smatraju da će odnosi Srbije i SAD biti bolji. Oko 47 odsto građana misli da neće doći do poboljšanja odnosa. 

Na pitanje šta bi poboljšalo odnose Srbije i Amerike 21.6 odsto navodi da je to rešenje pitanja Kosova, 12.8 osto navodi da će se to desiti ukoliko se Srbiji vrati Kosovo, 10.8 odsto navodi izvinjenje NATO-a i ratnu odštetu. 9.7 odsto ne zna da odgovori, 8.1 odsto smatra da je to ulazak Srbije u EU. 

Skoro polovina građana Srbije (49 odsto odsto) smatra da bi poseta Donalda Trampa poboljšala odnose Srbije i Amerike, 41 odsto misli suprotno. Stava da bi poseta imala pozitivne efekte su uglavnom građani stariji od 45 godina, ispitanici sa završenom osnovnom školom, kao i ispitanici iz Centralne Srbije. 

Anketa je pokazala da se o odnosima Srbije i Amerike najveći broj građana informiše putem televizije (39.4 odsto), 22.2 odsto navodi internet portale. 16.4 odsto štampane medije, 9.7 odsto informiše se putem društvenih mreža, 6.2 odsto preko prijatelja i kolega, 3 odsto putem radija, a 3.2 odsto građana uopšte se ne informiše na ovu temu.