Vršački penzioneri tvrde da ih je oštetio Grad, pravdu traže i u Strazburu

Vesti 23. avg 201917:21 > 17:33
Podeli:
Izvor: N1

Sudski postupak u kojem je 3.000 penzionera tužilo Grad Vršac još nije okončan. Iako je presuđeno da imaju pravo na povraćaj novca odbijanog od penzija na ime doprinosa za izgradnju kanalizacije, presuda je preinačena. Advokat Radomir Kojić misli da su sudovi ispravno primenili zakon kada su dosudili naknadu penzionerima.

Vršačkim penzionerima je od penzija odbijan deo na ime doprinosa za izgradnju kanalizacije i to još od 1995. godine. U međuvremenu se promenio Zakon o lokalnoj samoupravi, kojim je trebalo da bude stavljena tačka na plaćanje doprinosa, ali lokalna samouprava od toga nije odustala. Iako je sud presudio da penzioneri imaju pravo na povraćaj novca, ta je presuda preinačena.

Advokat Stevica Nazarčić kaže da cela priča počinje 1995. godine, kada Opština Vršac uvodi samodoprinos za izgradnju kanalizacije.

„Sve to ide svojim tokom, do 2012. kada jedan od građana, penzionera, pretpostavljajući da tu nešto nije u redu, obraća se pokrajinskom ombudsmanu. Republički fond na osnovu preporuke odlučuje da prekine sa naplatom za doprinose. Nailazi period kada se samodoprinos ne naplaćuje“, kaže Nazarčić.

Izvor : N1

Procenjuje da je Opština Vršac dobijala oko 90 miliona dinara godišnje od samodoprinosa.

„Opština odlučuje da reaguje i na sednici 2014. godine donosi zaključak kojim Fond nastavlja sa naplatom samodoprinosa. To je već preraslo i u politički problem, jedna Inicijativa pokreće ocenu ustavnosti te odluke“, kaže on.

Dodaje da od februara 2017. godine nema više naplate samodoprinosa u odnosu na penzionere u Gradu Vršcu.

„Postavlja se pitanje šta je sa novcem koji je do tada naplaćivan. Mnogi od njih su odlučili da pokrenu sudski postupak radi takozvanog neosnovanog bogaćenja“, kaže Nazarčić.

Advokat Radomir Kojić kaže da je u konkretnom slučaju Ustavni sud smatrao da Gradu Vršcu nije suđeno na osnovu zakona.

„Moje mišljenje je da su Viši i Niži sudovi ispravno primenili zakon kada su dosudili naknadu penzionerima. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, lokalne samouprave nisu nosioci ljudskih prava“, kaže Kojić.

Kako kaže, Ustavni sud je Gradu Beogradu uskraćivao pravo na ustavnu žalbu.

„Činjenica je da naš Ustav ne definiše subjekte ljudskih prava. Dosuđeno je da penzioneri vrate, ne samo da vrate, nego da vrate uvećano ono što im je vraćeno“, kaže Kojić.

Nazarčić kaže da tačnu sumu ne može reći.

„Imate potraživanje stranke koja je naplatila 30.000 dinara, a moraće da vrati 80.000 dinara“, kaže.

Kako kaže, otvara se mogućnost za podnošenje posebne revizije.

„Penzioneri vraćaju, već imamo situacije gde su njihove penzije opterećene, namiruju postepeno iz meseca u mesec. Imali smo oko 4.000 podnetih tužbi, nisu svi podneli za prinudnu naplatu“, kaže.

Izvor : N1

Ističe da je revizija podneta, te da nastaje zanimljiva situacija.

„Prva revizija je podneta još u maju, još nije stigla do Vrhovnog suda. Indikativno je da se od juna taj predmet „kiseli“ u Osnovnom sudu u Vršcu“, kaže.

Kako kaže, jedina sankcija je pravosudna inspekcija, zakon nije predvideo sankciju u smislu procesnih pravila.

„To nije čudo za naše pravosuđe, ono nije baš brzo“, kaže.

Kojić kaže da je proces u Strazburu u prvoj fazi.

„U preliminarnoj fazi sudija ispituje uslove dozvoljenosti, ispituje da li je predstavka podneta na vreme, osnovne stvari da bi se o njoj moglo odlučivati. Može da proglasi predstavku očigledno neosnovanom i da pusti Republici Srbiji da to sama reši“, kaže Kojić.

Nazarčić misli da će troškovi ovog slučaja biti veliki.

„Ne vidim zašto Grad nije pokušao, a bilo je inicijativa da se to reši mimo sudskih postupaka, takav slučaj imamo u Bačkom Petrovcu, građani i lokalna samouprava su napravili poravnanje. Nažalost, Opština Vršac nije to htela da prihvati. Posledice će biti prilično teške“, kaže Nazarčić.