Ministarstvo pravde poslalo EK revidiranu verziju Akcionog plana na Poglavlje 23

Vesti 10. jun 201917:46 > 17:47
Podeli:
Izvor: N1

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji novu verziju revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, koji je rezultat, kako se navodi, višemesečnog konsultativnog procesa kako sa pravosudnim institucijama, tako i sa organizacijama civilnog društva.

Kako se navodi u saopštenju, navedena verzija revidiranog Akcionog plana prosleđena je i Evropskoj komisiji u Brisel, čiji će eksperti dati mišljenje i preporuke za dalje unapredjenje teksta.

Ministarstvo je naglasilo da će nakon usaglašavanja teksta sa preporukama iz Brisela, ponovo biti otvorena javna rasprava u cilju nastavka transparentnog i inkluzivnog procesa izrade finalne verzije teksta.

„Takođe, ministarstvo podseća da je konsultativni proces izmene navedenog dokumenta otpočeo još sredinom 2018, kada je preko pedeset institucija, koje su nosioci aktivnosti u ispunjavanju mera i ciljeva iz Akcionog plana za Poglavlje 23, uzelo učešće u izradi dokumenta. Pored toga, Ministarstvo pravde je organizovalo i okrugle stolove za predstavnike civilnog sektora, čiji su komentari bili od velike važnosti prilikom revidiranja teksta Akcionog plana, što pokazuje i činjenica da je više od polovine od ukupnog broja NVO preporuka usvojeno“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je istaklo da na njihovoj internet prezentaciji, svi zainteresovani mogu naći i Izveštaj u kome se objašnjava koje su sve organizacije civilnog društva poslale svoje komentare, da li su oni usvojene ili nisu, sa obrazloženjem zašto nisu, ukoliko je to slučaj.

„Jedna od bitnih novina u tekstu Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 odnosi se na formiranje posebnog Koordinacionog tela Vlade Srbije, čija će uloga biti da prati efikasnost sprovodjenja mera i ciljeva iz Akcionog plana. Takodje, isto telo će imati za zadatak da prati i implementaciju aktivnosti iz Strategije razvoja pravosudja za period 2019-2024. godine, čija se izrada paralelno odvija sa procesom revizije Akcionog plana za Poglavlje 23“, navodi se u saopštenju.