Odbijen zahtev Karadžića da mu se omogući podnošenje žalbe na dužinu kazne

Vesti 03. apr 201913:39 > 13:43
Izvor: TANJUG/AP/Peter Dejong

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) odbio je zahtev Radovana Karadžića da mu bude omogućeno podnošenje žalbe na dužinu doživotne zatvorske kazne, a koju mu je prošlog meseca Mehanizam odredio zbog genocida i drugih zločina počinjenih u BiH.

Ne postoji pravni osnov u Statutu ili pravilima Mehanizma na osnovu kojih se Karadžić može žaliti na pravosnažnu presudu ili njen deo, navedeno je u odluci koju je potpisao predsednik Mehanizma Karmel Ađijus, preneli su sarajevski mediji.

Tom odlukom takođe je odbijen Karadžićev zahtev za odobrenje imenovanja pravnog savetnika koji bi mu pomogao prilikom pripreme zahteva za preispitivanje pravosnažne presude.

Krajem marta Karadžić je podneo podnesak u kojem je naveo da smatra kako je Mehanizam pogrešio kada mu je odredio doživotnu kaznu zatvora jer nije vodio računa o „praksama sudova u bivšoj Jugoslaviji“ i tim mu je prekršio ljudska prava.

Karadžić je naveo i da Veće Mehanizma nije dalo obrazloženje svoje odluke da mu kazna bude povećana sa 40 godina na doživotnu. 

„Veće je pogrešilo kada je baziralo odluku da poveća kaznu na način da je upoređivalo kazne izrečene drugim optuženima, a pri tome nije razmišljalo o stavkama koje čine Karadžićev predmet specifičnim, poput činjenice da je voljno napustio mesto predsednika, stoji u podnesku“, prenosi BIRN BiH. 

Karadžić je zatražio da Mehanizam poništi svoju odluku o dužini kazne i da predmet vrati Prvostepenom veću koje bi donelo odluku o adekvatnoj kazni. 

Karadžić je 20. marta pravosnažno osuđen pred Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, kao i zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. 

Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR za taoce. Istom presudom oslobođen je krivice za genocid 1992. godine. 

Pravila suda u Hagu ne dozvoljavaju podnošenje žalbe na pravosnažnu presudu. Samo u jednom predmetu, protiv Veselina Šljivančanina za zločine u Hrvatskoj, dozvoljeno je samo delimično preispitivanje konačne presude.