Ministarstvo odbrane: U maju i novembru obuka za nekoliko stotina rezervista

Vesti 28. feb 201919:33 > 19:37
Izvor: Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane saopštilo je da će u maju i novembru biti pozvano na osnovnu obuku nekoliko stotina vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav, starijih od 30 godina, koji nisu odslužili vojni rok.

Reagujući na medijske navode o pozivima za obuku rezervnog sastava, Ministarstvo odbrane je podsetilo da je članom 79a Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predvidjeno obučavanje gradjana za potrebe odbrane zemlje, kao i da su definisane kategorije gradjana na koje se ta obuka odnosi, kao i kategorije za koje je Ministarstvo odbrane nosilac obučavanja.

„Konkretno obučavanje gradjana se odnosi na lica – vojne obveznike prevedene u rezervni sastav, starije od 30 godina, koji nisu odslužili vojni rok. Obuka se realizuje u cilju stvaranja još jednog izvora popune jedinica VS licima iz rezervnog sastava mladjih godišta i odgovarajuće specijalnosti, pored lica iz rezervnog sastava koja su odslužila vojni rok sa oružjem i koji su već obučeni pripadnici rezervnog sastava“, piše u saopštenju.

Navodeći da je u oktobru 2018. godine prvi put organizovana osnovna obuka lica iz rezervnog sastava starijih od 30 godina koja nisu odslužila vojni rok, ministarstvo je saopštilo da je u ovoj godini planirano njihovo upućivanje na specijalističku obuku u centre Vojske Srbije.

„Obučavanje lica sastoji se iz osnovne obuke koja ima dve faze. Prva faza obuke traje 15 radnih dana i druga faza, specijalistička obuka, traje takodje 15 radnih dana. Celokupan proces obuke realizuje se iz dva dela, tokom dve kalendarske godine (po 15 radnih dana u kalendarskoj godini). Nakon završetka procesa obučavanja lica će biti rasporedjena u rezervni sastav VS“, piše u saopštenju.

Podseća se da u skladu sa članom 49. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, služba u rezervnom sastavu traje do kraja godine u kojoj lice navršava 60 godina života i dodaje da je cilj sprovodjenja obuke „obučavanje mladjih kategorija lica, od 30-35 godina života“.

„Lica iz rezervnog sastava koja su u radnom odnosu, a pozvana su na obuku, zakonom o radu zaštićena su u smislu zadržavanja svih prava iz radnog odnosa. Njima za vreme vršenja te obaveze Ministarstvo odbrane isplaćuje naknadu zarade u visini njihove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja, dok licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavljaju delatnost, isplata naknade vrši se u visini osnovice od koje plaćaju doprinos za obavezno socijalno osiguranje“, stoji u saopštenju.

Dodaje se da je odazivanje na poziv za obuku obavezno, a da su za neodazivanje predvidjene zakonom propisane kazne.