DRI: Uradićemo reviziju u oblasti upravljanja vodovodima i otpadom

Vesti 19. feb. 201913:36 > 13:40
Podeli:
Izvor: N1

Državna revizorska institucija (DRI) uradiće ove godine 12 revizija svrsishodnosti poslovanja, između ostalog i u oblasti upravljanja vodovodnom infrasrukturom i industrijskim otpadom, kao i o dostupnosti i ispravnosti vode za piće, rekao je predsednik te institucije Duško Pejović.

On je konferenciji „Kako revizije svrsishodnosti poslovanja utiču na rad korisnika javnih sredstava u Srbiji“ rekao da će broj tih revizija u odnosu na prošlu godinu biti povećan 500 odsto, a da će ih raditi 17 timova.

Revizori će, kako je rekao, proveravati da li su finansijska sredstva upotrebljena u skladu sa načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, a da su ih za predmet revizije opredelili problemi pijaće vode, otpada i drugi. 

„DRI će ove godine raditi i reviziju svrsishodnosti poslovanja koje se odnose na efikasnost informacionog sistema kod određenog korisnika, a predmet kontrole će biti i prevencija poplava i obezbedjivanje konkurencije u javnim nabavkama. Teme će biti i iz oblasti odbrane, javnog reda i mira, bezbednosti, ekonomije, zdravstva, socijalne zaštite, sporta kulture i religije“, rekao je Pejović. 

On je ocenio da je uloga DRI da uoči slabosti u poslovanju i afirmiše odgovornost u javnom sektoru kao i da daje preporuke. 

Dodao je da su javne nabavke pregovaranjem značajno smanjene kod onih budžetskih korisnika kod kojih je obavljena revizija svrsishodnosti poslovanja. 

Rezultati revizije svrsishodnosti rada raznih komisija i drugih privremenih tela u javnom sektoru pokazuju, kako je rekao Pejović, da su smanjene naknade članovima tih tela sa 378 miliona dinara u 2014. godini na 350 miliona u 2017. godini. 

To je, prema njegovim rečima, bio usputni efekat revizije, a mnogo značajniji efekat je bio da su Uputstvom za izradu budžeta integrisane sve preporuke te revizije svrsishodnosti prilikom izrade Zakona o budžetu od 2017. godine.

Dodao je da DRI pokreće i inicijative za izmenu propisa i njihovo jasnije definisanje. 

Institucije koje su posle revizije dobile preporuke najčešće ih, prema rečima Pejovića i sprovode, jer je realizovano njih 73 odsto, a preostali deo je vezan za neki vremenski period. 

On je najavio da će DRI ove godine nabaviti softver koji će omogućiti da se sprovođenje preporuka automatski prati. 

Zamenik ambasadora Velike Britanije u Srbiji Trejsi Galager rekla je da su revizije DRI važne zbog uspostavljanja veće finansijske odgovornosti. 

„Drago mi je da se povećava broj revizija i što će se prvi put raditi u IT sektoru u cilju dobijanja najbolje prakse poslovanja“, rekla je Galager. 

Dodala je da je Ujedinjeno kraljevstvo od 2015. godine Srbiji kao pomoć reformama odobrila 16,5 miliona evra, a ove godine je opredeljeno oko šest miliona evra. 

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije Aleksandra Tomić rekla je da se revizijom svrsishodnosti poslovanja rešavaju problemi građana. 

Ona je istakla da je posebno važna uloga DRI koja kontroliše rad raznih plaćenih komisija, formiranih zbog neodgovornosti vlasti, a koje obavljaju poslove koji su u nadležnosti postojećih organa vlasti. 

Ministarka pravde Nela Kuburović istakla je da će to ministarstvo jačati finansijsku odgovornost unutrašnjom i spoljnom revizijom. 

„U poslednje tri godine dobro smo radili i prestavili rad, posebno komisija koje su plaćene, a napravljena je i aplikacija na kojoj su prezentovane sve komisije, njihov sastav i kriterijumi izbora, a moguće je pratiti i njihov rad“, rekla je Kuburović.