Preminuo profesor Slobodan Perović

Vesti 18. feb. 201915:08 > 15:13
Podeli:
Izvor: Kraljevska porodica Srbije

Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu akademik dr Slobodan Perović preminuo je u nedelju Beogradu u 88. godini.

Matični predmet mu je građansko pravo, posebno obligaciono pravo, a kao dugogodišnji šef Katedre za građansko pravo i predsednik postdiplomskih studija bio je vodeći stručnjak pod čijim su mentorstvom rađene brojne doktorske i magistarske i doktorske disertacije.

Bio je dugogodišnji član i predsednik mnogih univerzitetskih tela i profesor po pozivu na brojnim pravnim fakultetima u zemljama regiona.

Bio je na čelu Udruženja pravnika Jugoslavije, potonjeg Saveza Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava i predsednik Udruženja Kopaoničke škole prirodnog prava, koja je od 2005. godine pod pokroviteljstvom organizacije UNESCO.

Predsednik suda Srbije i Crne Gore bio je do juna 2006. godine od osnivanja Suda (2004) do prestanka Državne zajednice Srbija i Crna Gora, a biran je jednoglasnom odlukom Skupštine Srbije i Crne Gore.

Perović je bio i na čelu Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije, odlukom Vlade Srbije od novembra 2006. godine, a četiri mandata proveo je kao predsednik izbranog suda – arbitraže Privredne komore Srbije, u četiri mandata.

Dugogodišnji je član zakonodavno-pravne komisije Skupštine Srbije, uz četiri uzastopna mandata i ukupno 16 godina.

Perović je i dugogodišnji arbitar Međunarodnih arbitraža, institucionalnih i povremenih arbitraža u oblasti privrednih i trgovinsko-pravnih odnosa, a bio je i

predsednik Odbora za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde Srbije.

Na polju publicistike bio je angažovan kao član i glavni urednik više pravnih časopisa, komentara zakona, edicija i enciklopedija prava, a od 1980. bio je i glavni urednik časopisa „Pravni život“.

Perović je u bogatoj karijeri u četiri mandata bio predsednik Naučnog društva Srbije.

Nosilac je brojnih društvenih i stručnih priznanja, inostranih povelja i plaketa – Ordena Karađorđeve zvezde, priznanja pravničkih asocijacija i akademija prava, nosilac je Zlatne plakete Udruženja pravnika Republike Srpske kao i Zlatne povelje Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Član je nekoliko akademija nauka i umetnosti zemalja u regionu, Ruske akademije nauka, a od 2006. godine i Međunarodne akedemije za uporedno pravo, osnovane u Hagu 1924. godine, sada sa sedištem u Parizu.

Profesor Slobodan Perović nikada nije bio član nijedne političke partije

Autor je više knjiga, udžbenika i monografija, naučnih studija i velikog broja radova publikovanih u domaćim i inostranim izdanjima iz oblasti građanskog prava, komparativnog prava i filozofije prava.

Mnoga od tih dela objavljena su na francuskom, nemačkom i engleskom jeziku, kao i na mađarskom, poljskom, ruskom, španskom i kineskom jeziku.

Ukupnim naučnim delom u ovim oblastima uticao je na razvoj opšte pravne misli, teorije i prakse evropske pravne civilizacije.

Slobodan Perović je svojim ukupnim naučnim, stručnim i moralnim integritetom uticao na razvoj pravne teorije i prakse i po tom osnovu stekao naučni autoritet i ugled u zemlji i inostranstvu.

Rođen je 1932. godine u Prokuplju, od oca Krste i majke Milice Vasiljević. Osnovnu školu učio u Kragujevcu, gimnaziju u Drugoj muškoj u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1956, a doktorirao 1963.

Na PF je biran u sva univerzitetska zvanja – asistenta (1958), docenta (1964), vanrednog profesora (1969) i redovnog profesora 1977.