Čekaju novac za smenski rad 10 godina, presude nedosledne

Vesti 28. okt 201817:18 > 18:26
Izvor: N1

Pojedini radnici Termoelektrana u Kostolcu, već 10 godina čekaju da im država isplati novac za smenski rad. Tužbe su, kako kažu, protiv EPS-a podnosili sukcesivno, od 2006. do 2008. godine, po grupama. Tvrde da je od 400 radnika, novac dobilo njih pola.

Zbog toga poručuju da je došlo do povrede prava zaposlenih, jer pojedini sudovi donose različite presude. Stručnjaci ocenjuju da se u ovom slučaju primenjuje neusklađena sudska praksa za sve radnike.

Rad za proizvodnju električne energije im ne pada teško. Poteškoće u poslu, ovim radnicima kako tvrde, predstavljaju nerešena pitanja njihovih zarada za smenski rad. Zbog toga su, pre deset godina, presavili tabak i podneli 400 tužbi protiv poslodavca. U tom periodu, polovina je novac dobila, ostali i dalje čekaju.

„Mislim da je sve ovo suludo, imamo dvojicu kolega sa posla koje rade isti posao, isti koeficijent imaju, imaju iste opise poslova, imaju sve isto, jedan je dobio novac za smenski rad, drugi nije“, kaže Dušan Bakić, predsednik sindikata Termoelektrane Kosotlac.

Zakonom o radu iz 2005, propisano je uvećanje zarada tokom smenskog rada za 26 odsto. Radnici kostolačkih termoelektrana tvrde da im pravo na to uskraćuje sudstvo. Navode da je slučaj najpre preuzeo Osnovni sud u Požarevcu koji je presudio u korist EPS-a, da bi potom Apelacioni sud u Beogradu tu presudu poništio i vratio suđenje na početak. Međutim, za radnike 2010. godine nastaju novi problemi.

„I tada teritorijalno u reformi sudstva više ne pripadamo Apelacionom sudu u Beogradu, već Apelacionom sudu koji je tada formiran 1. januara 2014. godine u Kragujevcu, ni jednu tužbu, posle je to preraslo u jedno 15 grupa mi više u Kragujevcu nismo dobili.
rekao je Ivan Milošević, radnik u TE Kosotlac“, rekao je Ivan Mlakar, potpredsednik sindikata Termoelektrane Kostolac.

„Tražimo izjednačavanje sudske prakse, a Vrhovni kasacioni sud i Ustavni sud, uporno izbegavaju to koristeći raznoraznu pravnu gimnastiku i oni nisu doneli ni jednu odluku da mi nemamo pravo samo su odbili da razmatraju naše sporove“, kaže Ivan Milošević, radnik u TE Kosotlac.

U EPS-u kažu da je presudama požarevačkog suda odbijen veliki procenat tužbi podnetih posle 2007. kao neosnovane. Dodaju da su drugostepenim presudama Apelacionog suda u Kragujevcu potvrđene prvostepene.

Protiv drugostepenih presuda tužioci su izjavili reviziju o kojoj je odlučivao Vrhovni kasacioni sud donoseći rešenje kojim se ne prihvata odlučivanje o reviziji. Tužiocima čiji je tužbeni zahtev za naknadu štete zbog manje isplaćene zarade po osnovu smenskog rada obuhvatio period do 2007. godine, sud je usvojio tužbeni zahtev i njima je isplaćena naknada po pravnosnažnosti presuda.

Radnici odgovaraju da su oštećeni, jer im država, tvrde, duguje isplatu od 500 hiljada do milion dinara po zaposlenom. Iz Komiteta pravnika za ljudska prava ocenjuju da su prava radnika ugrožena, jer je na delu kažu, neujednačena sudska praksa.

„Problem nastaje zato što bi taj novac takođe trebalo da se plati iz budžeta i tu se vrlo često sudije stavljaju u ulogu branitelja budžeta, a sa druge strane može da se desi da je došlo do nekih nepravilnosti u postuku, pa može da se desi da je neka od presuda drugačija. Tu bi ustavni sud mogao da se pita da li je došlo do povrede i Ustavni sud ima tu nadležnost da ukine one presude koje prosto nisu pratile primenu materijalnog prava koje bi po pravilu trebalo da se primenu“, kaže Katarina Golubović, JUKOM.

Nakon podnetih tužbi, naknadu za smenski rad do sada su dobili radnici EPS-a u Novom Sadu, Nišu, Negotinu, Pirotu, Leskovcu, Obrenovacu i Kladovu.

Radnici termoelektrane kažu da su svaki dinar za smenski rad zaradili pošteno. Zato državi poručuju da im isplati novac, koji im, kako navode, pripada po zakonu. U suprotnom kažu da će se za svoja prava boriti u Strazburu.