Nemačka pomogla Srbiji u zbrinjavanju 50.000 migranata

Vesti 23. maj. 201816:12 > 16:15
Podeli:
Izvor: Tanjug/Sava Radovanović

Za tri godine trajanja migrantske krize Nemačka je Srbiji pomogla u zbrinjavanju 50.000 migranata, rečeno je na predstavljanju rezultata nemačkih humanitarnih organizacija Arbiter Samariter Bund (ASB) i Udruženja građana Inicijativa za saradnju.

Od početka priliva migranata u Srbiju 2015. godine do danas Vlada Nemačke je, u saradnji sa humanitarnom organizacijom ASB, izgradila dva objekta za smeštaj migranata u Subotici i Dimitrovgradu sa smeštajnim kapacitetom od 500 kreveta.

Prema podacima tih ogranizacija, obezbeđeno je i 150.000 kuvanih obroka, 105.000 obroka suve hrane, 10.000 paketa hrane za bebe, 10.000 paketa lekova i medicinskih sredstava.

Predstavnica ambasade Nemačke u Srbiji Ketrin Ciganovski rekla je da je Srbija 2015. godine bila pred velikim izazovom zbog priliva migranata.

„Te 2015. godine Srbija je bila pred velikim izazovom zbog priliva izbeglica i Nemačka je to prepoznala kao potrebnu pomoć pre svega u hrani, smeštaju i medicinskoj pomoći. Danas je broj ljudi koji dolaze u Srbiju manji i ponosni smo na naš zajednički rad u njihovom zbrinjavanju“, kazala je ona.

Šef sektora Operacija delegacije Evropske unije u Srbiji Nikolas Bizel rekao je da je ključna stvar prevazilaženja migrantske krize bila koordinisana saradnja Vlade Srbije, donatora i pomoći na terenu, a da je sledeći zadatak dugoročno rešavanje statusa migranata.

„Pred Evropom su tri dalja zadatka: dalja humanitarna pomoć migrantima, dugoročni plan za implementaciju migranata u društvo i poboljšanje sigurnosti migranata kao i borba protiv njihovog ilegalnog ulaska u države“, rekao je Bizel.

Šef UNHCRa u Srbiji Hans Šoder rekao je da i pored uspešnog prevazilaženja migrantske krize mora biti nastavljena medjunarodna saradnja.

„Uzroci krize i dalje postoje, pa zato moramo nastaviti da sarađujemo i učinimo političku klimu takvom da ljudi ne moraju da dolaze u Evropu. Takođe, potrebno je unaprediti Evropu da bude sposobna da izdrži priliv migranata“, kazao je Šoder.

Predstavnik Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije Ivan Gerginov rekao je da te 2015. godine nije bilo moguće predvideti toliki priliv izbeglica u Srbiju, pa je pomoć nevladinog sektora bila dragocena.

„Naš budžet planira se godinu dana unapred. Da bismo prihvatili migrante trebalo je da budžet povećamo za 600 odsto, zbog toga smo morali da aktiviramo nevladin sektor za humanitarnu pomoć. Nastavljamo saradnju sa regionom u vezi sa kretanjem migranata koji sada koriste rutu preko Bosne. Već ranije sam rekao da je prelaz migranata kao voda koja uvek nađe svoj prolaz iako joj zatvorite put“, rekao je Gerginov.

Procenjuje se da u Srbiji trenutno boravi oko 4.000 izbeglica i migranata, od čega je oko 3.800 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre.