U Srbiji 30 odsto dece živi na liniji siromaštva

Vesti 20. nov. 201709:53 > 13:33
Podeli:
Izvor: N1

U Srbiji 8,4 odsto dece živi u apsolutnom siromaštvu, a čak 30,2 odsto dece živi na liniji siromaštva, saopštio je UNICEF povodom obeležavanja Svetskog dana deteta.

Po tim podacima, skoro 20 odsto dece nije primilo sve vakcine, blizu 30 odsto dece mlađe od pet godina nema adekvatnu ishranu, a 50 odsto dece uzrasta od tri do pet godina ne ide u vrtić.  

Samo devet odsto najsiromašnije dece i šest odsto dece iz romskih naselja pohadja vrtiće.  

Navedeno je da skoro 80 odsto dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju, a da je više od 40 odsto dece izloženo nasilnim metodama, disciplinovanja kod kuće koje negativno utiču na njihov razvoj.  

UNICEF podseća da će danas na Svetski dan deteta, deca širom sveta, pa tako i u Srbiji, ukazati na najveće probleme sa kojima se suočavaju.  

Tim povodom danas će u Skupštini Srbije biti predstavjeni rezultati istraživanja, u kojem su deca, posebno ranjiva deca, iskazala svoje mišljenje o tome kako vide problem nasilja i dala predloge kako ono može da se spreči.  

Istraživanje je sprovela organizacija Prijatelji dece Srbije, a kao deo procesa razvoja nacionalnog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.  

Svetski dan deteta su ustanovile Ujedinjene Nacije 1954. godine.

SOS Dečija sela: Nijedno dete ne treba da odrasta samo

Više od 220 miliona dece odrasta bez adekvatnog oblika brige, saopštila je Međunarodna organizacija SOS Dečija sela koja je u više od 100 zemalja širom sveta pokrenula kampanju „Nijedno dete ne treba da odrasta samo“.

Sa ciljem da ukaže na položaj dece koja odrastaju bez roditeljskog staranja i dece u riziku, i važnost porodičnog okruženja za rast i razvoj deteta, Međunarodna organizacija SOS Dečija sela je, povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta, pokrenula kampanju „Nijedno dete ne treba da odrasta samo“ koja počinje danas, navedeno je u saopštenju.

Prema podacima te organizacije, više od 220 miliona dece, odnosno svako 10 dete na svetu, odrasta bez roditeljske ili drugog adekvatnog oblika brige.

„Odrastanje bez odgovarajuće brige ostavlja brojne posledice na emotivni, mentalni i fizički razvoj deteta. SOS Dečija sela, kao organizacija posvećena brizi o deci bez roditeljskog staranja i deci i porodicama u riziku, podsećaju da nijedno dete ne treba da odrasta samo“, piše u saopštenju.

Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini UN, a pet godina kasnije usvojena je i Deklaracija o pravima deteta.

Generalna skupština UN usvojila je 20. novembra 1989. godine Konvenciju o pravima deteta, prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom.

Konvenciju su ratifikovale 193 države, a njeni osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.