Grečić: Galopirajući rast emigracije iz Srbije

Vesti 21. okt 201714:13 > 14:17
Izvor: Pixabay

Redovni član Akademije ekonomskih nauka Vladimir Grečić izjavio je da je emigracija iz Srbije poslednjih godina dostigla "galopirajući rast", što je potvrđeno i u Pregledu međunarodnih migracija koji je nedavno objavljen u Sekretarijatu OECD-a.

Grečić je za Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE) rekao da je prosečan godišnji broj emigranata iz Srbije samo u države članice OECD-a, u periodu 2005–2014. godine, iznosio je 31.000 godišnje. U 2014. emigriralo je 57.000 osoba, da bi 2015. taj broj dostigao rekordnih 60.000.

Dodao je da se emigracija može posmatrati kao barometar uspeha ili neuspeha nacionalne strategije privrednog razvoja.

„Što će Srbija biti bliže članstvu EU, emigracija će biti dinamičnija. Manje privredno razvijene, ili siromašnije države članice EU, imaju ozbiljnijih problema kada je u pitanju depopulacija, posebno emigracija u najrazvijenije države članice OECD-a. Rumunija je, na primer, po godišnjem broju emigranata na trećem mestu među 50 država sa najbrojnijom emigracijom u svetu, iza Kine i Sirije“, naveo je Grečić.