Sud: Neustavan pravilnik o oglašavanju u Beogradu iz 2009.

Vesti 13. okt. 201714:01 > 14:04
Podeli:
Izvor: N1

Ustavni sud doneo je na sednici održanoj 8. juna odluku da Pravilnik o oglašavanju na teritoriji Beograda, donet 2009. godine, nije u skladu sa Ustavom i zakonom, objavljeno je u Službenom glasniku.

Pravilnik o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 27/09), koji je doneo gradonačelnik grada Beograda, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, navodi se.

Sud je odbacio i zahtev da se zastane sa postupkom za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti tog Pravilnika.

Ustavni sud je, povodom podnete inicijative, 2016. godine pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Pravilnika, jer se za Sud kao sporno postavilo ustavnopravno pitanje da li je gradonačelnik Beograda prekoračio nadležnosti izvršnog organa utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o glavnom gradu kada je doneo osporeni Pravilnik, imajući u vidu da taj akt sadrži norme koje na opšti način određuju uslove za postavljanje sredstava za oglašavanje i dokumentaciju (koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za njihovo postavljanje)“, navodi se u odluci.

Pošto je Ustavni sud doneo odluku o pokretanju postupka, kabinet aktuelnog gradonačelnika Beograda, 5. januara 2017. godine je odgovorio da je, u skladu sa Zakonom o oglašavanju koji je se primenjuje od 6. maja 2016, Skupština Grada Beograda donela novu Odluku o oglašavanju, kojom je prestala da važi prethodna Odluka, koja je bila pravni osnov za donošenje osporenog Pravilnika.

Sporni pravilnik je doneo gradonačelnik grada Beograda Dragan Đilas 2. juna 2009. godine.

Ustavni sud je utvrdio da osporeni pravilnik u pretežnom delu sadrži norme, koje na opšti način određuju uslove za postavljanje i sredstava za oglašavanje i posebnih objekata za oglašavanje, a i kad je u pitanju zahtevana dokumentacija za izdavanje dozvole. Po oceni Ustavnog suda, Pravilnik je time učinjen „opštim pravnim aktom“, a ne aktom donetim u izvršavanju Odluke.

Ustavni sud je utvrdio da gradonačelnik grada Beograda nije bio ovlašćen za donošenje osporenog pravilnika u delu kojim je ovim aktom na opšti način uredio pitanja u vezi sa postavljanjem sredstava za oglašavanje i posebnih objekata za oglašavanje na teritoriji Beograda.

Odredbe su, kako se navodi, u pretežnom delu opšteg karaktera, pa odredbe sprovedbenog karaktera (donete u izvršavanju) ne bi mogle samostalno da opstanu u pravnom poretku, pa osporeni Pravilnik, prema oceni Ustavnog suda, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.