Savet: Država nema prave i pouzdane podatke o javnoj imovini

Vesti 06. sep 201713:30 > 13:34
Podeli:
Izvor: N1

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije je upozorio da nadležne državne institucije nemaju prave i pouzdane podatke o imovini u javnoj svojini, ne samo grada Beograda, već cele Republike, i da ne postoji stvarna želja da se u toj oblasti uspostavi red.

U saopštenju je Savet naveo da je uradio Izveštaj o evidenciji nepokretnosti grada Beograda imajući u vidu važnost uspostavljanja jedinstvene i tačne evidencije imovine, koja je preduslov da raspolaganje imovinom u javnoj svojini bude transparentno čime se smanjuje mogućnost za koruptivno delovanje.

Na primeru Grada Beograda Savet je želeo da pokaže kako se sprovode mere iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u oblasti upravljanje i raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini, pa je od Republičke direkcije za imovinu zatražio podatke o evidenciji nepokretnosti na teritoriji Beograda – zemljišta, poslovnog i službenog prostora, stanova.

U saopštenju tog nezavisnog tela se ističe da se razlukuju podaci o nepokretnostima u Beogradu koje su mu dostavili Gradska uprava, Republička direkcije za imovinu i Republički geodetski zavod i da je jedina nesporna činjenica da je ta imovina velike vrednosti.

„Činjenica da se i nakon tri godine od zadatih rokova za uspostavljanje jedinstvene baze podataka o imovini u javnoj svojini nije odmaklo od početka, nameće ozbiljno pitanje odgovornosti obveznika zaduženih za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u oblasti upravljanja i raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini, kao i institucija koje imaju nadzor nad njihovim radom“, upozorio je Savet.

Ima prostora za zloupotrebu

Ukazano je da „izostanak odgovornosti za vođenje evidencija o imovini, a istovremeno davanje širokih ovlašćenja pojedincima koji upravljaju i raspolažu javnom imovinom, stvara prostor za zloupotrebu te imovine i mogućnost korupcije nesagledivih razmera“.

Savet je preporučio Vladi Srbije da predloži izmene i dopune Zakona o javnoj svojini kojima bi se ponovo uvele kaznene odredbe za kažnjavanje odgovornih lica zaduženih za vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao i da zaduži Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da uradi nadzor nad radom Republičkog geodetskog zavoda.

Preporuka je i da Vlada zaduži Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave da preispita kapacitete Republičkog geodetskog zavoda s obzirom na broj upražnjenih radnih mesta, prosek starosti zaposlenih u Zavodu i veliki broj lica angažovanih po ugovoru, ali i da naloži Zavodu, Republičkoj direkciji za imovinu i Gradu Beogradu da zajednički predlože pravnu regulativu, na osnovu koje bi se uspostavila međusobna koordinacija, radi usaglašavanja podataka o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini.