I dalje neravnopravan položaj velikog broja žena u Srbiji

Vesti 07. mar 201714:26 > 14:30
Izvor: N1

Zaštitnik građana čestitao je danas ženama 8. mart i istakao da svečarska atmosfera kojom se obeležava Međunarodni dan žena ne sme da zamagli činjenicu da je veliki broj žena u Srbiji i dalje izložen neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce, pre svega u ekonomskoj i političkoj sferi.

„Na ovaj i na svaki drugi dan ne sme se zaboraviti činjenica da su žene i deca u velikom broju i dalje žrtve najtežih oblika porodičnog i partnerskog nasilja i da zajednička borba protiv nasilja i zaštita žrtava nasilja mora biti prioritet države i društva“, rekla je zamenica ombudsmana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović.

Zaštitnik građana je 2016. godine uputio 104 sistemske preporuke organima u sistemu zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, posle ispitivanja više desetina slučajeva nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima od kojih je 12 okončano tako što je partner ubio ženu.

Gordana Stevanović rekla je da ohrabruje usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje je ; zaštitnik inicirao još 2011. godine, kao i sve češće postupanje organa po preporukama ombudsmana, posebno po onim iz izveštaja koji su bavili zaštitom žrtava nasilja u porodici.

„Samo dosledna primena postojećih propisa može dovesti do prevencije nasilja i efikasne i sveobuhvatne zaštite žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima“, rekla je Gordana Stevanović.

Zaštitnik je ponovo skrenuo pažnju nadležnim državnim organima i društvenim akterima na položaj žena iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa, koje se svakodnevno suočavaju sa kršenjem njihovih prava, kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, samohrane majke, izbegle i interno raseljene žene, žene drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, žene koje su preživele nasilje, starije žene, kao i žene u ruralnim sredinama.

Ženama u posebno osetljivom položaju nedovoljno je dostupna mogućnost radnog angažovanja usled nedovoljno razvijenih programa podrške i osnaživanja u situaciji inače otežanog zapošljavanja stanovništva i sniženih prihoda porodica, a nisu im u punoj meri dostupne ni sve usluge zdravstvene zaštite.

„Ostvarivanje prava i korišćenje usluga koje su odgovarajućim propisima obezbedjene ženama praćeno je preprekama i teškoćama, kao što je slučaj sa pravom na naknadu zarade za vreme porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta, koje žene ostvaruju sa nekada značajnim zakašnjenjima ili ga – usled neažurnog rada nadležnih organa ili njihove neodgovarajuće saradnje – i ne ostvare“, navela je Gordana Stevanović.