Početkom februara procedura za izbor novog zaštitnika

Vesti 31. jan. 201711:25 > 11:27
Podeli:
Izvor: N1

Skupština Srbije početkom februara treba da pokrene proceduru za izbor novog zaštitnika građana umesto Saše Jankovića, kojem ističe mandat, a koji je najavio kandidaturu za predsednika Srbije.

Zakon o zaštitniku građana predviđa da procedura za izbor zaštitnika započinje najkasnije šest meseci pre isteka mandata prethodnog, a aktuelnom ombudsmanu Saši Jankoviću drugi petogodišnji mandat ističe 4. avgusta ove godine, odnosno pet godina posle polaganja zakletve.

Janković je u međuvremenu najavio da će se kandidovati na predsedničkim izborima u Srbiji i da će ostavku na mesto zaštitnika građana podneti kada budu raspisani izbori.

Prema Zakonu, zaštitnika građana bira Skupština većinom glasova svih poslanika, na predlog odbora nadležnog za ustavna pitanja. Svaka poslanička grupa u Skupštini ima pravo da odboru predloži kandidata, a više poslaničkih grupa može da predlože zajedničkog kandidata. Odbor inače može odlučiti da održi sednicu na kojoj će svim kandidatima biti omogućeno da iznesu svoje stavove o ulozi i načinu ostvarivanja funkcije.

Predlog za izbor utvrđuje se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora i upućuje Skupštini na odlučivanje.

Mandat zaštitnika traje pet godina i ista osoba može najviše dva puta uzastopno da bude birana na tu funkciju.

Kandidat za zaštitnika građana treba da bude diplomirani pravnik, da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Obudsman kao nezavisan organ štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja. Zaštitnik građana se stara i o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava.

Zaštitnik nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine Srbije, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava.

Saša Janković je prvi put na tu funkciju izabran 2007. godine, a drugi put 4. avgusta 2012. godine.