Devenport predstavio izveštaj EK srpskim privrednicima

Vesti 06. dec. 201615:54 > 21:11
Podeli:
Izvor: Tanjug/Tanja Valič

Srbija je u proteklih godinu dana ostvarila napredak u rešavanju ključnih pitanja poput smanjenja budžetskog deficita, ali mora nastaviti da sprovodi fiskalnu konsolidaciju i dovrši restrukturiranje javnih preduzeća, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenoport.

Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport predstavio je izveštaj o napretku Srbije ka EU srpskim privrednicima u Privrednoj komori Srbije.

„Dobar napredak je ostvaren u Srbiji u rešavanju nekih ključnih pitanja, kao što možemo videti iz predloga budžeta kada je reč o smanjenju budžetskog deficita, ili restrukturiranja javnih preduzeća“, naveo je.

„Dobar napredak je napravljen, ali reforme moraju dati konkretnije rezultate“, izjavio je šef delegacije EU u Srbiji.

Devenport je naveo da je uloga Privredne komore izuzetno važna, kao i detaljni razgovori sa privrednicima o svakom poglavlju posebno.

„Izveštaj je pozitivan, ali konstruktivan. Napravljen je pomak, što vidimo u budžetu koji je predstavljen u Skupštini ove nedelje. Ali, reforme moraju doneti konkretnije rezultate, jer je – recimo – i dalje veliki javni dug. Postoji i dalje veliki potencijal u privatnom sektoru i potencijal za strane investicije. Treba napraviti bolju poslovnu klimu, kako bi firme bolje poslovale“, smatra Devenport.

On je naveo da je EU najveći donator Srbije i podsetio da je juče potpisan važan ugovor za reformu javne uprave i da će se u narednom periodu izdvojiti oko 1,5 miliona evra za nastavak reformi na putu ka EU.

„Srbija ima ambiciozne namere u reformama, ali smo mi – i to nije floskula- impresionirani posvećenošću evropskim integracijama. Otvorena su četiri poglavlja i to je jako važno. Ipak, čuli smo i šta su glavne zamerke i zabrinutost stranih investitora na predstavljanju Bele knjige i na tome treba raditi. Ipak, vidimo da je napravljen iskorak i u regionalnoj saradnji i Srbija je postala lider kada je reč o West Balkan 6“, naveo je on

„Dobar napredak je ostvaren u Srbiji u rešavanju nekih ključnih pitanja, kao što možemo videti iz predloga budžeta kada je reč o smanjenju budžetskog deficita, ili restrukturiranja javnih preduzeća“.

O javnom dugu, nezaposlenosti…

Devenport je dodao da je javni dug i dalje visok i da u skladu sa preporukama Međunarodnog monetarnog fonda treba nastaviti fiskalnu konsolidaciju i dovršiti restrukturiranje velikih javnih preduzeća.

On je rekao i da je nezaposlenost u Srbiji, iako je smanjena, i dalje visoka – posebno među mladima.

Šef Delegacije EU je ocenio i da Srbija ima potencijal da privuče još stranih investicija, ali da mora da reši neka pitanja u domenu vladavine prava koja otežavaju ulaganja.

„Mislim da ima više potencijala za širenje privatnog sektora i za strane investicija što otežavaju neka pitanja koja se moraju rešavati u oblasti vladavine prava“, rekao je Devenport.

Šefica sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u Srbiji Radica Nusdorfer je rekla da je Srbija ocenjena u izveštaju EK u većini poglavlja kao „umereno spremna“, kao i da je ostvarila „određen napredak“.

Ona je dodala da nema oblasti u kojoj nije bilo nikakvog napretka u Srbiji, ali ni oblasti u kojoj je ostvaren veliki napredak.

Radica Nusdorfer je rekla da je prošlogodišnji privredni rast od 0,8 odsto bio skroman, da se u ovoj godini oporavio, ali da je na tome potrebno dodatno raditi.

Ona je, kao pozitivno, izdvojila to što je Vlada Srbije posvećena uspostavljanju funkcionalne tržišne privrede i fisklane konsolidacije i dodala da je privredni rast realno zasnovan na povećanju investicija i izvoza.

Dodala je da je Srbija „umereno spremna“ kada je reč o funkcionalnoj tržišnoj privredi i kapacitetima za suočavanje sa pritiskom konkurencije i tržišta.

Radica Nusdorfer je rekla da problem predstavlja nedovoljno transparentno i predvidljivo poslovno okruženje i parafiskalni nameti.

Ona je rekla i da državna pomoć mora biti transparentnija i usmerena na efikasnije ciljeve, poput povećanja konkurentosti privrede umesto da služi kao insturment socijalne pomoći.

Podsetila je da u oblasti energetike postoje jasne obaveze za Srbiju u okviru Energetske zajednice i ukazala na potrebu razdvajanja delatnosti u Srbijagasu.

Ona je ukazala i na kršenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kada je reč o akcizama na kafu i pića.

Dodala je da bi EU, kada je reč o oblastima životne sredine i klimatskih promene, volela da Srbija ratifikuje Pariski sporazum o borbi protiv klimatskih promena.